środa, 8 listopada 2017

2 w 1, czyli czujnik temperatury i wilgotności powietrza

W systemie Metium do tej pory możliwe było prowadzenie pomiaru temperatury otoczenia za pomocą urzadzenia wyposażonego w sensor DS18B20, który mierzy temperaturę z dokładnością do 1/10 części.

 

W układzie pomiarowym Metium pojawiło się jednak nowe urządzenie wyposażone w sensor SHT31, które oprócz prowadzenia pomiarów i rejestrowania temperatury potrafi również określić poziom wilgotności w powietrzu. 


Określenie temperatury podobnie jak w przypadku dotychczas wykorzystywanego czujnika DS18B20 jest tak samo dokładne, a pomiar wilgotności mierzony w procentach (%) również odzwierciedla precyzyjnie stan rzeczywisty. Charakter pomiarów prowadzonych przez nowe urzadzenie wymaga zamknięcie zestawu pomiarowego w obudowie pozwalającej swobodny przepływ powietrze w jej wnętrzu.


Oczywiście, zastosowany został ten sam sposób zasilania jak w przypadku wcześniejszego czujnika temperatury o napieciu 3V podawanego z baterii 2xAA lub CR2032. 

Powrót do:czwartek, 28 września 2017

Testowanie wysyłki wiadomości E-mail i SMS

Program IRS Metium oprócz możliwości otrzymywania wiadomości krytycznych na temat urządzeń pomiarowych drogą E-mail oraz SMS pozwala na również na sprawdzenie poprawności konfiguracji poprzez wysyłanie wiadomości testowej.

Aby dokonać kontroli wysyłki wiadomości informujących o przekroczeniach należy przejść do opcji Administracja - Operatorzy.  W oknie listy operatorów należy wybrać jedną z pozycji  (użytkownika), a następnie wybrać opcję Test.                                                                                           

Po wybraniu tej opcji jest możliwość wybrania testu wysyłki wiadomości E-mail bądź SMS. Po przeprowadzeniu tej czynności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości.W przypadku braku wystąpienia powyższego komunikatu jest to informacja o niepowodzeniu wysyłki wiadomości. Zapis tego zdarzenia zostaje zarejestrowany w pliku error.log, którego podgląd jest dostępny w programie IRS w opcji Administracja - Log. W chwili występowania niepowodzenia wysyłki testowej należy dokładnie sprawdzić ustawienia konfiguracyjne w opcji Administracja - Konfiguracja oraz w edycji operatora skontrolować poprawność e-mail oraz numeru telefonu.

Powrót do:

wtorek, 26 września 2017

Operatorzy [?]

Program IRS posiada rozbudowaną funkcjonalność, dzięki czemu użytkownik oprócz przeglądania danych zbieranych przez urządzenia pomiarowe ma możliwość prowadzenia edycji i konfiguracji dotyczących zarówno programu jak i przesyłania danych z czujników. Ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie systemu, niezbędne jest określenie odpowiednich uprawnień dostępowych dla użytkownika. Taką konfigurację można przeprowadzić w oknie Operatorzy.W tym oknie znajduję się lista użytkowników (operatorów), którzy posiadają dostęp do programu. Poprzez przycisk Dopisz można utworzyć nowych użytkowników lub edytować już istniejących przez wykorzystanie opcji Edycja. Pierwszy z operatorów pełni rolę administratora systemu, a jego konto powstaje podczas pierwszego uruchomienia programu IRS i zalogowania się.


Niezbędnymi polami, które należy uzupełnić są:

 • login,
 • pełna nazwa,
 • telefon komórkowy (potrzebny dla wiadomości krytycznych),
 • e-mail (potrzebny dla wiadomości krytycznych).
Aby utworzyć hasło dla użytkownika należy zaznaczyć wybraną pozycję z listy operatorów, a następnie przejść do opcji Profil.Następną czynnością jest wypełnienie pól hasło oraz powtórz hasło w celu potwierdzenia poprawności.


Po skonfigurowaniu użytkownika należy przejść do nadaniu mu odpowiednich uprawnień. W tym celu należy wybrać go z listy operatorów, a następnie wybrać opcję uprawnienia.


Poprzez zaznaczenie wybranych modułów zostaje ograniczony dostęp do nich dla modyfikowanego użytkownika.

Powrót do:


środa, 20 września 2017

Konfiguracja [?]

Opcja Konfiguracja jest niezbędnym elementem programu, który umożliwia wprowadzenie odpowiednich ustawień wpływających na działanie systemu pomiarowego.

W powyższym oknie istnieje możliwość skonfigurowania:
 • języka,
 • kanału, na którym jednostka centralna będzie komunikować się z pozostałymi urządzeniami pomiarowymi (konfiguracja niezbędna dla jednostki centralnej),
 • możliwe jest zasymulowanie generowania danych ustawiając pipe mock
 • generator - ustawienie rodzaju generowanego symulowanego sygnału dla bazy Storage Wave
 • numeru host urządzenia,
 • połączenia z chmurą w celu gromadzenia danych - Podłączenie systemu Metium IRS do chmury,
 • połączenia z serwerem poczty elektronicznej oraz serwisem SMS w celu niezwłocznego  przekazywania powiadomień użytkownikowi -  Wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości krytycznych.
Tematy powiązane:

Powrót do:wtorek, 29 sierpnia 2017

Connection - stan urządzeń w systemie Metium [?]

Connection jest modułem, gdzie wyświetlana jest lista czujników. Zawiera informacje tj.:
 1. Status w postaci symbolu - zielony - aktywny / czerwony - nieaktywny
  Zobacz: Statusy urządzeń
 2. Nazwa urządzenia - urządzenia są definiowane w opcji: Sensor - lista urządzeń
 3. Wartość (Value) - wartość pomiaru (podawana w jednostkach odpowiednich dla urządzenia np temperatura, wilgotność itd. )
 4. Napięcie (VCC) - pojawia się po kliknięciu w nagłówek Value - wartości napięcia źródeł zasilania.
  Zobacz: Objawy słabego zasilania w sensorach
 5. Wykresy - wyświetlane są na podstawie danych pochodzących z ostatniej doby.
Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście czujników wyświetlona zostaje okno opisu z podstawowymi informacjami tj.:
 • MAC - adres MAC urządzenia,
 • ADDR - adres nadany urządzeniu przez program,
 • VCC - napięcie źródła zasilania,
 • RSSI - siła sygnału.
Kliknięcie małej ikony w oknie opisu powoduje wygenerowanie wykresu dla wybranego czujnika.

Możliwe jest ustawienie systemu, by wysyłane zostały wiadomości o przekroczeniu wartości pomiarów lub ich braku 
Zobacz: Wysyłanie alertów pocztą elektroniczną.

Tematy powiązane:
Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w Metium

Sensor - lista urządzeń [?]

Moduł Sensor to lista czujników (sensorów) podłączonych do systemu. Na liście możliwe jest dopisanie nowego / edycja sensora, gdzie bazie zapisywane są dane:
 • dane opisujące sensor: nazwa, MAC-adres, wyświetlana ikona,
 • parametry danego sensora, mające wpływ na interpretację danych pomiarowych - w szczególności jego gatunek, 
 • dopuszczalne wartości minimalne i maksymalne pomiarów - ich przekroczenie jest sygnalizowane w systemie,
 • interwał wykonywania pomiarów (co sekundę, minutę itp.),
 • status (czy aktywny).


Możliwe jest również wykonanie zestawień:
 • wydruk listy sensorów - w opcji raporty - wydruk,
 • wydruk zarejestrowanych pomiarów - w opcji raporty - okresowy.
Aktywne sensory pojawiają się w opcji Connection  oraz Dashboard.

Storage - baza zapisów w systemie Metium [?]

Storage jest modułem, który zawiera wszystkie zapisy danych przesyłanych przez urządzenia.


Filtr według sensora

W module Storage istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów znajdujących się w bazie danych dotyczących wyłącznie określonego sensora (czujnika) poprzez wybranie go w filtrze znajdującym się na listą zapisów bazy.


Wyświetlanie zapisów serwisowych

W module Storage istnieje możliwość wyświetlenia tylko zapisów serwisowych ( hello, knock ) poprzez wybranie w filtrze opcji sterowanie ( opcja znajduje się w dolnej części okna poniżej listy zapisów w bazie ).
Zobacz: Diagnostyczny podgląd zapisów w bazie

Zestawienia i wydruki

Możliwe jest uzyskanie zestawień w postaci tabelarycznej. 
Zobacz: Generowanie zestawień

piątek, 18 sierpnia 2017

Wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości krytycznych ∴

Oprócz monitorowania pomiarów przez system Metium, ważne jest otrzymanie informacji na temat zjawisk związanych ze stanem pomiarów oraz samego czujnika. Użytkownik, pomimo możliwości przeglądania pomiarów w dowolnym momenci,e nie jest w stanie zauważyć anomalii jakie mogą zdarzyć się podczas jego "nieobecności" w programie.

Rozwiązaniem tego problemu jest dostarczanie wiadomości krytycznych, tj. przekroczenie ustalonych zakresów pomiarowych lub awarie urządzeń, za pośrednictwem poczty elektronicznej.Aby uruchomić opcję otrzymywania powiadomień należy w module Sensor przejść do edycji urządzenia.


W oknie należy przejść do wybrania Opiekuna urządzenia.Wybierając opiekuna należy przejść do jego edycji w celu uzupełnienia pola dotyczącego adresu mailowego, na który mają być dostarczane wiadomości krytyczne. Należy pamiętać o skonfigurowanie danych dotyczący serwera mailowego, z którego wiadomości mają być wysyłane. W tym przypadku należy wybrać opcję Administration -Setup, a następnie skonfigurować poprzez wypełnienie zaznaczonych pól parametrami poczty.Po skonfigurowaniu w przedstawiony sposób programu, wiadomości informujące o przekroczeniu zakresu, bądź awarii urządzenia powinny być przesyłane na adres podany w oknie opiekuna.

Oprócz otrzymywania powiadomień za pomocą poczty elektronicznej istnieje również komunikacja poprzez wiadomości SMS otrzymywane na telefon. Aby uruchomić tą funkcję należy skonfigurować dane serwera, który będzie odpowiedzialny za wysyłanie tych wiadomości.Należy również pamiętać o dopisaniu numeru telefonu w edycji opiekuna przypisanego czujnikowi.

Zobacz też:


Powrót do:


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Rozwój badań powietrza - Czujnik pomiaru jakości powietrza

W ostatnim czasie postanowiliśmy dopracować nowe zmysły systemu IRS, które pozwalają zmierzyć zjawiska, które występują w powietrzu jakie nas otacza. We wcześniejszym poście przedstawiliśmy czujnik pomiaru zawartości dwutlenku węgla (CO2) jednak powietrze zawiera wiele innych substancji, które wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz na funkcjonowanie różnego rodzaju urządzeń przemysłowych.

Kolejnym elementem wchodzącym w skład powietrza są często występujące cząstki stałe
Cząstki stałe są to bardzo drobne zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, które ze względu na swoje rozmiary nie są zauważalne (w przypadku występowania w małej ilości), przez co trudno zmierzyć ich dokładne stężenie. 
Aby dokładnie określić ilość zawartych cząstek stałych w powietrzu możemy się posłużyć czujnikiem, który pracuje w systemie IRS na podobnej zasadzie jak w przypadku czujnika pomiaru stężenia CO2.

O sensorze

Czujnik jakości powietrza WINSEN-ZH03A, zwanym również czujnikiem pyłu zawieszonego umożliwia zmierzyć zawartość zanieczyszczeń znajdujących się w mierzonej przestrzeni, pozwala na detekcję gazów PM1.0, PM2.5, PM10, a przeprowadzony pomiar jest podawany w mikrogramach na metr szcześcienny (ug/m3)Wspomniany czujnik współpracuje z głównym modułem opartym o Raspberry PI 3 lub Orange PI tworząc autonomiczne urządzenie systemu IRS


Temperatura otoczenia w jakim może znajdować się czujnik mieści się w przedziale od -10 st.C do 40 st.C, natomiast zasilanie niezbędne do działania tego urządzenia to 5V, które podawane przy użyciu sieciowego zasilacza microUSB. Ważne jest również to, aby nie narażać czujnika na pracę w miejscach, gdzie panuje duża wilgotność! Dokładność pomiarowa sensora przewidziana jest na 3 lata, dzięki czemu użytkownik przez ten okres nie musi obawiać się o urządzenie.

Prototyp naszego urządzenia mierzącego jakoś powietrza opartego o Orange PI:Powrót do:

wtorek, 25 lipca 2017

Nowy "zmysł" w Metium - Detekcja CO2

W ostatnim czasie pracowaliśmy nad nowym urządzeniem, które pozwoli badać kolejny element naszego otoczenia. Tym razem wybór padł na pomiar zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Gaz ten nie jest trujący jednak jego duża zawartość w powietrzu może powodować gorsze samopoczucie u osób znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie występuje takie zjawisko.


Urządzenie, które stworzyliśmy jest niewielkich rozmiarów przez co nie wymaga wydzielenia specjalnego miejsca, a dzięki umieszczeniu w estetycznej obudowie nie niszczy wyglądu otoczenia.

W we wnętrzu obudowy znajduje się:

 • Sensor CO2 ELT S300


 • Moduł sterujący oparty o Raspberry Pi 0 z WIFI


Detektor ma możliwość pracy samodzielnej oraz współpracować z Jednostką centralną systemu IRS. Urządzenie może pracować w temperaturze od -20 st.C do 70 st.C, oraz do zasilania jest niezbędne użycie ładowarki 5V wyposażonej w microUSB.

Jednostką definiującą stężenie CO2 jest liczba części na milion czyli ppm (parts per milion), co powoduje dużą dokładność detekcyjną.

Oczywiście urządzenie znajduje duże zastosowanie m.in. w przemyśle, gdzie istotny jest aspekt wentylacji i przewietrzania hal czy też w miejscach zamkniętych, gdzie organizowane są imprezy masowe bądź duże zgromadzenia tłumu.

Normy CO2 w liczbach:

 • 360 ppm - 400 ppm - zawartość w świeżym powietrzu, 
 • 1000 ppm - górny próg w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie - zgodnie z zaleceniami WHO; powyżej tej wartości odczuwany jest przez człowieka dyskomfort związany z jakością powietrze wpływający na  zmęczenie, brak koncentracji,
 • 5000 ppm - limit dla przemysłu (0,5%),
 • 10000 ppm - wzrost częstotliwości oddychania,
 • 15000 ppm - maksymalne stężenie w specyficznych warunkach pracy (jak np. w łodziach podwodnych),
 • 40000 ppm - zawartość w wydychanym powietrzu (ok. 20 litrów CO2/h)

Prawo

WHO wskazuje, iż progiem granicznym w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie jest poziom CO2 rzędu 1000 ppm. Polskie przepisy określają jedynie najwyższe dopuszczalne stężenie CO2 w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej i wynosi ono odpowiednio: NDS 9000, NDSCh 27000 (chwilowe) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Powrót do:


poniedziałek, 24 lipca 2017

Chmura w praktyce

Pewien czas temu postanowiliśmy sprawdzić praktyczność oraz niezawodność naszego systemu pomiarowego opartego o system Metium IRS.

W tym celu powstały dwa układy pomiarowe czujników, które posiadały swoje jednostki centralne. Układy te zostały zainstalowane w naszym biurze oraz w mieszkaniu jednego z naszych pracowników. Czujniki rozmieszczone w pomieszczeniach oraz na zewnątrz obu lokalizacji mierzyły temperaturę otoczenia.Jednostki centralne gromadziły dane ze swoich czujników co już wcześniej na blogu zostało omówione przy prezentacji istoty działania tego elementu systemu. Dotychczas przeglądanie danych przez oba układy pomiarowe odbywało się oddzielnie co nie jest wygodnym rozwiązaniem szczególnie w przypadkach, gdy chcemy porównać pomiary czujników z oddzielnych układów.


Zniwelowanie tej bariery jest zbieranie danych kilku układów w jednym miejscu. Dzięki programowi IRS znajdującego się na Chmurze istnieje możliwość synchronizacji Chmury z jednostkami centralnymi. Pozwala to na dostęp do danych z dwóch układów posługując się tylko jednym programem. Aby móc korzystać z tego rozwiązania należy przeprowadzić konfigurację związaną z synchronizacją, którą wykonuje się na jednostkach centralnych co zostało poruszone w temacie ostatniego posta.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest ciągłość w zapisie zebranych danych nawet w przypadku przerw w połączeniu z Internetem. Oznacza to, że tworzenie zestawień lub wykresów porównawczych będzie zgodne z rzeczywistymi zapisami.


Powrót do:

Doświadczenia prowadzone z pomocą Metium IRS
Nawigacja po programie Metium IRS

czwartek, 8 czerwca 2017

Podłączenie systemu Metium IRS do chmury ∴

System Metium IRS oprócz komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, a jednostką centralną daje możliwość przekazania zapisów na inne urządzenie magazynujące większe ilości danych, czyli inaczej na Chmurę.
Działanie systemu Metium w trybie chmurowym pozwala na zapisywanie danych z kilku urządzeń w jednym miejscu, a także umożliwia dojście do danych pomiarowych z zewnątrz nawet w przypadkach, gdy brak możliwości połączenia z Jednostką Centralną Metium.

Takie rozwiązanie ponadto pozwala to na budowanie zestawień porównawczych czujników łączących się oddzielnie z jednostkami centralnymi.

Aby móc skorzystać z tego udogodnienia w systemie Metium IRS należy skonfigurować połączenie jednostki centralnej z serwerem chmurowym. Opis konfiguracji został przedstawiony na github.com - Podłączenie systemu pomiarowego do Chmury ustawienia Proxy .

Poniższy schemat wizualizuje połączenie jednostek centralnych z Chmurą.


Na schemacie zostały przedstawione warianty konfiguracji (prawidłowo HOST 1 i HOST 2, nieprawidłowo HOST 3). W przypadku Hosta 3 brak zaznaczonych opcji zdalny dostęp i remote request skutkuje brakiem połączenia z serwerem chmurowym i zaznaczone czerwoną ramką sensory w Chmurze nie będą posiadały zapisów w bazie serwera.

Powrót do:

piątek, 2 czerwca 2017

Łączność czujników z jednostką centralną - kanały w programie IRS Metium ∴

W systemie Metium IRS czujniki potrafią się komunikować z jednostką centralną na określonym kanale. Definiowanie drogi łączności pozwala na pracę kilku jednostek centralnych znajdujących się w pobliżu siebie i przypisanie do nich określonych czujników. Dzięki temu mamy umożliwioną stabilną pracę tych urządzeń oraz wyeliminowanie problemów wynikających z połączeniem się jednego czujnika z kilkoma jednostkami centralnymi.

W programie Metium istnieje możliwość wyboru kanału radia jednostki centralnej. Aby wybrać określony kanał należy przejść do modułu Administracja opcja Konfiguracja, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego.


W zaznaczonej części zrzutu z programu Metium należy dokonać selekcji kanału, na którym ma działać nasza jednostka centralna. Program umożliwia na ustawienie radia na 1 z 4 dostępnych kanałów.
Wybranie określonego kanału spowoduje pojawienie się sensorów (czujników) z tego samego kanału, który został wybrany dla naszej jednostki centralnej.

Powrót do:

Nawigacja po programie Metium IRS

wtorek, 30 maja 2017

Storage - generowanie zestawień ∴

W module Database programu IRS oprócz podglądu danych wyświetlanych w formie listy istnieje również możliwość wygenerowania zestawień w formie tabeli informacji, które interesują użytkownika. Aby przejść do utworzenia określonego zestawienia należy w wybrać w opcji Zestawienia rodzaj dokumentu.Zestawienie kartoteka 


Zestawienie Kartoreka pozwala na wygenerowanie zestawienia poprzez wyselekcjonowanie wybranych danych oraz określeniu okresu czasu jakiego ma dotyczyć zestawienie. Po zaznaczeniu [v] typu informacji i zatwierdzeniu przyciskiem Start zostanie wygenerowany dokument z informacjami jakie zostały wybrane. W tym zestawieniu nie są uwzględniane zapisy serwisowe (knock, hello).


Wygenerowane zestawienie:


Zestawienie okresowe

Zestawienie okresowe pozwala na szybkie wygenerowanie danych dotyczących wartości zmierzonych oraz napięcia z określonego czasu.Podgląd wygenerowanego zestawienia.Zestawienie błędów 


Zestawienie błędów pozwala na utworzenie zestawienia, które zawiera informacje dotyczące zapisów w bazie świadczących o niskim stanie zasilania, zanikach sygnału urządzeń lub opisujących przekroczenia zakresów pomiarowych. Pozwala  zdiagnozować problemy i pozwala na ich rozwiązanie.
Aby wygenerować to zestawienie należy określić okres oraz urządzenie, którego ma dotyczyć dokument.


Na podglądzie omawianego zestawienia wyszczególnione są uwagi z uwzględnieniem dokładnego czasu ich wystąpienia.Zestawienie pracy

Zestawienie pracy pozwala na utworzenie dokumentu, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące czasu pracy czujnika oraz jego procentowy udział w danym czasie. Generowanie przebiega w podobny sposób jak we wcześniej omówionym zestawieniu.


Zestawienie serwisowe

Generowanie zestawienia serwisowego przebiega podobnie jak w przypadku tworzenia zestawienia kartoteka. Aby utworzyć je należy wybrać rodzaj określonych informacji jakie powinny się znaleźć na zestawieniu.

Różnica pomiędzy kartoteką, a zestawieniem serwisowym występuje przy wartościach jakie są zebrane do zestawienia. W zestawieniu serwisowym, w przeciwieństwie do zestawienia kartoteka, znajdują się tylko wartości diagnostyczne (knock, hello), natomiast wartości pomiarowe są pominięte.Dzięki wygenerowaniu zestawień w programie użytkownik ma możliwość w wygodny sposób monitorować zapisy czujników oraz kontrolować ich prawidłowe działanie.

Powrót do:

środa, 24 maja 2017

Sensor - jak dodawać nowe urządzenia / edycja [?]

Moduł Sensor to lista urządzeń, którymi można zarządzać. W tym miejscu można dodawać nowe urządzenia, edytować i usuwać wcześniej dodane.Aby dodać nowe urządzenia należy poprzez wybranie opcji dopisz w dolnej części okna, co spowoduje wyświetlenie okna punkt. Kolejnym etapem dodawania urządzenia jest wypełnienie pól:

Zakładka dane • Nazwa - nazwa nadana urządzeniu,
 • Stanowisko - (opcjonalnie) nazwa stanowiska, na którym będą prowadzone pomiary przez urządzenie,
 • Miejsce - (opcjonalnie) nazwa miejsca, która pozwoli na zlokalizowanie urządzenia,
 • MAC - (alfanumeryczny) adres urządzenia, który można odnaleźć w module Server ( nowo podłączone urządzenie w module Server posiada puste pole w kolumnie nazwa), jest niezbędny w dodawaniu nowego urządzenia w programie,
 • Gatunek - model dodawanego urządzenia, dokonanie wyboru jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia z programem,
 • Interwał - pozwala na określenie częstotliwości zapisów pomiarowych w bazie danych (domyślnie ustawiona wartość 3s),
 • Transmiter - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie transmitujące sygnał innego urządzenia,
 • Steering - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie sterujące sygnałem,
 • Rodzaj - należy dokonać selekcji typu dodawanego urządzenia,
 • Icon - (opcjonalnie) istnieje możliwość wybrania ikony dla danego urządzenia, która jest widoczna w module Dashboard,
 • Group - (opcjonalnie) pozwala na przypisanie urządzenia do określonej grupy urządzeń pomiarowych,
 • Address - adres nadawany przez program na daną sesję połączeniową, pozwala programowi zidentyfikować urządzenie oraz należące do niego dane.

Zakładka value3Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować rodzaj oraz wartości z zakresu wykresu


 • Chart - rodzaj wykresu w dashboard dla dodawanego urządzenia (gauge,meter),
 • Minimum - wartość minimalna zakresu pomiarowego,
 • Optimum low - optymalnie minimalna wartość zakresu pomiarowego
 • Optimum high - optymalnie maksymalna wartość zakresu pomiarowego
 • Maximum - wartość maksymalna zakresu pomiarowego.

Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane przy użyciu przycisku zatwierdź. Nowe urządzenie pojawi się w programie w ciągu 15 minut.

Powrót do:

Nawigacja po programie IRS

Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w pomiarach ∴

Na płycie czołowej programu Metium, znajdują się informacje dotyczące m.in. statusu urządzeń oraz bieżących pomiarów przedstawionych w formie liczbowej oraz graficznej (dotyczą pomiarów z ostatnich 24h). Oprócz wymienionych funkcji istnieje również możliwość sygnalizowania wartości, które nie znajdują się w przedziale wartości ustawionego w module Sensor dla wybranego czujnika.

Gdy pomiar znajduje się w przedziale, na płycie czołowej wartość jest zapisana w kolorze czarnym.W przypadku, gdy pomiar znajduje się poza zakresem, wartość jest prezentowana na czerwono.


Sygnalizowanie przekroczeń wartości ma również miejsce w module Chart. W sytuacji kiedy zostanie przekroczony zakres, diagram półokrągły staje się czarny, natomiast diagram paskowy czerwony.

Diagramy, w których nastąpiło przekroczenie zakresu.
Diagramy, w których wartość znajduje się w zakresie.
Powrót do:

Zobacz też:
Sensor - jak dodawać nowe urządzenia