środa, 24 maja 2017

Sensor - jak dodawać nowe urządzenia / edycja [?]

Moduł Sensor to lista urządzeń, którymi można zarządzać. W tym miejscu można dodawać nowe urządzenia, edytować i usuwać wcześniej dodane.Aby dodać nowe urządzenia należy poprzez wybranie opcji dopisz w dolnej części okna, co spowoduje wyświetlenie okna punkt. Kolejnym etapem dodawania urządzenia jest wypełnienie pól:

Zakładka dane • Nazwa - nazwa nadana urządzeniu,
 • Stanowisko - (opcjonalnie) nazwa stanowiska, na którym będą prowadzone pomiary przez urządzenie,
 • Miejsce - (opcjonalnie) nazwa miejsca, która pozwoli na zlokalizowanie urządzenia,
 • MAC - (alfanumeryczny) adres urządzenia, który można odnaleźć w module Server ( nowo podłączone urządzenie w module Server posiada puste pole w kolumnie nazwa), jest niezbędny w dodawaniu nowego urządzenia w programie,
 • Gatunek - model dodawanego urządzenia, dokonanie wyboru jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia z programem,
 • Interwał - pozwala na określenie częstotliwości zapisów pomiarowych w bazie danych (domyślnie ustawiona wartość 3s),
 • Transmiter - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie transmitujące sygnał innego urządzenia,
 • Steering - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie sterujące sygnałem,
 • Rodzaj - należy dokonać selekcji typu dodawanego urządzenia,
 • Icon - (opcjonalnie) istnieje możliwość wybrania ikony dla danego urządzenia, która jest widoczna w module Dashboard,
 • Group - (opcjonalnie) pozwala na przypisanie urządzenia do określonej grupy urządzeń pomiarowych,
 • Address - adres nadawany przez program na daną sesję połączeniową, pozwala programowi zidentyfikować urządzenie oraz należące do niego dane.

Zakładka value3Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować rodzaj oraz wartości z zakresu wykresu


 • Chart - rodzaj wykresu w dashboard dla dodawanego urządzenia (gauge,meter),
 • Minimum - wartość minimalna zakresu pomiarowego,
 • Optimum low - optymalnie minimalna wartość zakresu pomiarowego
 • Optimum high - optymalnie maksymalna wartość zakresu pomiarowego
 • Maximum - wartość maksymalna zakresu pomiarowego.

Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane przy użyciu przycisku zatwierdź. Nowe urządzenie pojawi się w programie w ciągu 15 minut.

Powrót do:

Nawigacja po programie IRS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz