wtorek, 30 maja 2017

Storage - generowanie zestawień ∴

W module Database programu IRS oprócz podglądu danych wyświetlanych w formie listy istnieje również możliwość wygenerowania zestawień w formie tabeli informacji, które interesują użytkownika. Aby przejść do utworzenia określonego zestawienia należy w wybrać w opcji Zestawienia rodzaj dokumentu.Zestawienie kartoteka 


Zestawienie Kartoreka pozwala na wygenerowanie zestawienia poprzez wyselekcjonowanie wybranych danych oraz określeniu okresu czasu jakiego ma dotyczyć zestawienie. Po zaznaczeniu [v] typu informacji i zatwierdzeniu przyciskiem Start zostanie wygenerowany dokument z informacjami jakie zostały wybrane. W tym zestawieniu nie są uwzględniane zapisy serwisowe (knock, hello).


Wygenerowane zestawienie:


Zestawienie okresowe

Zestawienie okresowe pozwala na szybkie wygenerowanie danych dotyczących wartości zmierzonych oraz napięcia z określonego czasu.Podgląd wygenerowanego zestawienia.Zestawienie błędów 


Zestawienie błędów pozwala na utworzenie zestawienia, które zawiera informacje dotyczące zapisów w bazie świadczących o niskim stanie zasilania, zanikach sygnału urządzeń lub opisujących przekroczenia zakresów pomiarowych. Pozwala  zdiagnozować problemy i pozwala na ich rozwiązanie.
Aby wygenerować to zestawienie należy określić okres oraz urządzenie, którego ma dotyczyć dokument.


Na podglądzie omawianego zestawienia wyszczególnione są uwagi z uwzględnieniem dokładnego czasu ich wystąpienia.Zestawienie pracy

Zestawienie pracy pozwala na utworzenie dokumentu, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące czasu pracy czujnika oraz jego procentowy udział w danym czasie. Generowanie przebiega w podobny sposób jak we wcześniej omówionym zestawieniu.


Zestawienie serwisowe

Generowanie zestawienia serwisowego przebiega podobnie jak w przypadku tworzenia zestawienia kartoteka. Aby utworzyć je należy wybrać rodzaj określonych informacji jakie powinny się znaleźć na zestawieniu.

Różnica pomiędzy kartoteką, a zestawieniem serwisowym występuje przy wartościach jakie są zebrane do zestawienia. W zestawieniu serwisowym, w przeciwieństwie do zestawienia kartoteka, znajdują się tylko wartości diagnostyczne (knock, hello), natomiast wartości pomiarowe są pominięte.Dzięki wygenerowaniu zestawień w programie użytkownik ma możliwość w wygodny sposób monitorować zapisy czujników oraz kontrolować ich prawidłowe działanie.

Powrót do:

środa, 24 maja 2017

Sensor - jak dodawać nowe urządzenia / edycja [?]

Moduł Sensor to lista urządzeń, którymi można zarządzać. W tym miejscu można dodawać nowe urządzenia, edytować i usuwać wcześniej dodane.Aby dodać nowe urządzenia należy poprzez wybranie opcji dopisz w dolnej części okna, co spowoduje wyświetlenie okna punkt. Kolejnym etapem dodawania urządzenia jest wypełnienie pól:

Zakładka dane • Nazwa - nazwa nadana urządzeniu,
 • Stanowisko - (opcjonalnie) nazwa stanowiska, na którym będą prowadzone pomiary przez urządzenie,
 • Miejsce - (opcjonalnie) nazwa miejsca, która pozwoli na zlokalizowanie urządzenia,
 • MAC - (alfanumeryczny) adres urządzenia, który można odnaleźć w module Server ( nowo podłączone urządzenie w module Server posiada puste pole w kolumnie nazwa), jest niezbędny w dodawaniu nowego urządzenia w programie,
 • Gatunek - model dodawanego urządzenia, dokonanie wyboru jest niezbędne do prawidłowego działania urządzenia z programem,
 • Interwał - pozwala na określenie częstotliwości zapisów pomiarowych w bazie danych (domyślnie ustawiona wartość 3s),
 • Transmiter - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie transmitujące sygnał innego urządzenia,
 • Steering - możliwość wykorzystania czujnika dodatkowo jako urządzenie sterujące sygnałem,
 • Rodzaj - należy dokonać selekcji typu dodawanego urządzenia,
 • Icon - (opcjonalnie) istnieje możliwość wybrania ikony dla danego urządzenia, która jest widoczna w module Dashboard,
 • Group - (opcjonalnie) pozwala na przypisanie urządzenia do określonej grupy urządzeń pomiarowych,
 • Address - adres nadawany przez program na daną sesję połączeniową, pozwala programowi zidentyfikować urządzenie oraz należące do niego dane.

Zakładka value3Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować rodzaj oraz wartości z zakresu wykresu


 • Chart - rodzaj wykresu w dashboard dla dodawanego urządzenia (gauge,meter),
 • Minimum - wartość minimalna zakresu pomiarowego,
 • Optimum low - optymalnie minimalna wartość zakresu pomiarowego
 • Optimum high - optymalnie maksymalna wartość zakresu pomiarowego
 • Maximum - wartość maksymalna zakresu pomiarowego.

Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane przy użyciu przycisku zatwierdź. Nowe urządzenie pojawi się w programie w ciągu 15 minut.

Powrót do:

Nawigacja po programie IRS

Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w pomiarach ∴

Na płycie czołowej programu Metium, znajdują się informacje dotyczące m.in. statusu urządzeń oraz bieżących pomiarów przedstawionych w formie liczbowej oraz graficznej (dotyczą pomiarów z ostatnich 24h). Oprócz wymienionych funkcji istnieje również możliwość sygnalizowania wartości, które nie znajdują się w przedziale wartości ustawionego w module Sensor dla wybranego czujnika.

Gdy pomiar znajduje się w przedziale, na płycie czołowej wartość jest zapisana w kolorze czarnym.W przypadku, gdy pomiar znajduje się poza zakresem, wartość jest prezentowana na czerwono.


Sygnalizowanie przekroczeń wartości ma również miejsce w module Chart. W sytuacji kiedy zostanie przekroczony zakres, diagram półokrągły staje się czarny, natomiast diagram paskowy czerwony.

Diagramy, w których nastąpiło przekroczenie zakresu.
Diagramy, w których wartość znajduje się w zakresie.
Powrót do:

Zobacz też:
Sensor - jak dodawać nowe urządzenia

piątek, 12 maja 2017

Urządzenie IRS na podium

Prace nad budową urządzeń pomiarowych idą "pełną parą". W ferworze prac znaleźliśmy także chwilę na to aby wziąć udział w konkursie na urządzenie w obudowie EH, organizowanym przez firmę Phoenix Contact.
Phoenix Contact jest to producent automatyki przemysłowej w tym złączek szynowych, złącz przemysłowych, ochrony przed przepięciami i urządzeń automatyki, m.in. dla energetyki, telekomunikacji, przemysłu samochodowego, chemicznego, naftowo-gazowego.

Znalezione obrazy dla zapytania phoenix contact wiki

Ogłoszony konkurs polegał na zastosowaniu obudowy EH dla urządzenia elektronicznego. Aby przystąpić do konkursu należało przesłać zgłoszenie przedstawiające szczegółowo urządzenie, które zostało wybrane do zabudowania właśnie w obudowie EH oraz zaprezentować realizację tego projektu.

Urządzenie jakie wybraliśmy to IRS 201703  pozwalające na prowadzenie pomiarów natężenia temperatury, które już wcześniej zostało zaprezentowane na blogu.Oczywiście nie mogło zabraknąć szczegółowego opisu tego urządzenia i każdy element prezentowanego czujnika natężenia prądu został dokładnie opisany, co można zobaczyć w tej dokumentacji. Ponadto urządzenie zostało zabudowane w obudowę EH Phoenix Contact, co pozwoliło uzyskać poniższy efekt.


Praca nad projektem zabudowy naszego czujnika w obudowie, która wymagała sumienności i dokładności została nagrodzona przez firmę Phoenix Contact poprzez przyznanie drugiego miejsca w konkursie

Wiadomość o sukcesie naszego urządzenia jakim jest IRS 201703  bardzo nas ucieszyła  i jesteśmy dumni, że duży wkład oraz czas poświęcony na wykonanie projektu został tak wysoko doceniony :)