poniedziałek, 27 marca 2017

Diagnostyczny podgląd w bazie danych ∴

Czujniki przesyłają dużą ilość informacji do bazy danych, które są niezbędne, aby odczytać za pomocą naszego programu badany przez nie obszar. Jednak oprócz informacji pomiarowych, urządzenia zgłaszają również swój stan w jakim się znajdują. Dzięki nim wiemy dokładnie, o której godzinie "przywitały się" z bazą danych (hello) lub też nie odpowiedziały bazie na jej "pukanie do ich drzwi" (knock). Oczywiście takie informacje wysyłane są również na tym samym poziomie, jak odbywa się to w przypadku danych pomiarowych, co powoduje mieszanie się danych. Przeglądanie nieuporządkowanych danych nie jest wygodne, przez to w oknie bazy danych istnieje możliwość wyświetlenia tylko tych danych, których potrzebujemy.W pierwszym polu oznaczonym na zrzucie ekranowym istnieje możliwość wskazania urządzenia z pośród innych z listy, co powoduje wyświetlenie tylko danych przekazywanych przez wybrany przez nas czujnik.

W drugim polu oznaczonym na zrzucie ekranowym w celu wyświetlenia tylko danych serwisowych należy wybrać opcję sterowanie.Poniżej zostało zaprezentowane okno po ustawieniu każdego z omówionych filtrów. 


Opcje filtrów są od siebie niezależne, dzięki czemu możemy wyświetlić wszystkie dane dotyczące jednego czujnika lub też wyświetlenie danych serwisowych wszystkich czujników bez konieczności wyboru konkretnego urządzenia.
czwartek, 23 marca 2017

Urządzenie do kontroli natężenia prądu zmiennego

Po zaprojektowaniu oraz zbudowaniu urządzenia pozwalającego na prowadzenie pomiarów natężenia prądu zmiennego za pomocą urządzenia ASC 712, zanim przejdziemy do pomiaru właściwego, należy przeprowadzić kontrolę poprawności wartości urządzenia. Ważnym elementem w prowadzeniu kontroli tego typu jest zachowanie bardzo dużej ostrożności, gdyż mamy do czynienia z prądem o napięciu 230V, które jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego! 

W celu zachowania bezpieczeństwa powstała tablica rozdzielcza, która umożliwia montaż urządzeń oraz obudowy na szynie DIN. Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo układzie pomiarowym, zostały zastosowane wyłączniki:

  • różnicowy 1-fazowy 25A, aby uniknąć poparzenia prądem przy wystąpieniu przypadkowego zetknięcia się skóry z odsłoniętym przewodem,
  • nadprądowy 1-fazowy 10A, pozwala uniknąć uszkodzenia multimetru prowadzącego, kontrolny pomiar ( multimetr posiada ograniczenie pomiaru natężenia do 10A).Kiedy w naszej tablicy rozdzielczej rozpatrzony został aspekt bezpieczeństwa, należy przedstawić dalsze punkty układu znajdujące się na tablicy. Z wyłącznika nadprądowego biegnie przewód do zestawu z modułem ASC 712. Z zestawu z modułem prądowym wychodzi przewód połączony z multimetrem, natomiast z multimetru przewód podłączony jest do gniazdka elektrycznego. Przewód neutralny podłączony do gniazdka wychodzi bezpośrednio z wyłącznika różnicowego.

Celem całej konstrukcji jest skontrolowanie wartości przekazywanych przez urządzenie znajdujące się w obudowie z gniazdkiem, do którego został podłączony przewód główny tablicy. Urządzenie pomiarowe zamontowane w obudowie na szynie DIN jest punktem porównawczym dla mierzonych wartości wysyłanych do bazy przez kontrolowany czujnik natężenia prądu. Multimetr pozwala w niezależny sposób kontrolować fizycznie wartości natężenia prądu płynącego w układzie.

Dzięki przeprowadzeniu pomiarów za pośrednictwem zaprezentowanej tablicy, możemy być zapewnieni o prawidłowości pomiarów wykonywanych przez nasze czujniki natężenia prądu oraz o tym, że przeprowadzenie kalibracji jest bezpiecznym dla zdrowia procesem.

Powrót do:


wtorek, 14 marca 2017

Objawy niskiego stanu zasilania ∴

Podczas prowadzenia pomiarów, istotnym elementem prawidłowego działania urządzeń jest stan zasilania. W przypadku zasilania czujników energią pochodzącą z baterii, warto monitorować zmiany wartości napięcia. Program umożliwia na kontrolowanie napięcia:

  • na płycie czołowej programu poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny value (kolumna zostanie przełączona na wartości napięcia VCC)
  • w module dashboard w lewym dolnym rogu każdego okienka urządzenia


Każde z urządzeń posiada określony zakres napięcia, w którym urządzenie działa bez występowania przerw w połączeniach z bazą. Wyczerpanie baterii lub akumulatorów skutkuje dużym spadkiem napięcia poniżej zalecanej wartości, które powoduje się na chwilowe lub całkowite zaniki sygnału. W programie jest to zauważalne, gdy status urządzenia jest sygnalizowany za pomocą znaku, jest podejrzenie o występowaniu problemów z zasilaniem ( w przypadku, kiedy status urządzenia niezmiennie był sygnalizowany znakiem ). Jednoznacznym symbolem niskiego stanu zasilania jest , co informuje, że poziom naładowania baterii jest równy lub niższy niż 2,5V.

czwartek, 2 marca 2017

Statusy urządzeń ∴

W programie Metium urządzenia wykonujące pomiary, które są połączone z serwerem posiadają określony status - widoczny w opcji Connection.Pełni on funkcję informacyjną dla użytkownika, aby  kontrolować stan połączenia urządzeń z bazą.

Każdy ze statusów posiada symbol graficzny, po którym możemy odczytać czy urządzenie pomiarowe jest lub nie jest połączone, czy też połączenie zostało chwilowo przerwane.

- zielony symbol oznacza, iż urządzenie pomiarowe jest połączone z hostem,


- niebieski symbol sygnalizuje zanikanie zasięgu urządzenia pomiarowego,

- czerwony symbol informuje o całkowitej utracie połączenia lub zasilania,- symbol niebieskiej baterii, sygnalizuje niski stan zasilania


Ponadto stan połączenia można odczytać w sekcji Server, gdzie informacja na temat braku połączenia wyrażana jest w postaci opisowej deconnect lub w przypadku połączenia określony jest typ połączenia np. work (urządzenie aktualnie pracujące).

Powrót do:

Nawigacja po programie Metium IRS