wtorek, 14 marca 2017

Objawy niskiego stanu zasilania ∴

Podczas prowadzenia pomiarów, istotnym elementem prawidłowego działania urządzeń jest stan zasilania. W przypadku zasilania czujników energią pochodzącą z baterii, warto monitorować zmiany wartości napięcia. Program umożliwia na kontrolowanie napięcia:

  • na płycie czołowej programu poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny value (kolumna zostanie przełączona na wartości napięcia VCC)
  • w module dashboard w lewym dolnym rogu każdego okienka urządzenia


Każde z urządzeń posiada określony zakres napięcia, w którym urządzenie działa bez występowania przerw w połączeniach z bazą. Wyczerpanie baterii lub akumulatorów skutkuje dużym spadkiem napięcia poniżej zalecanej wartości, które powoduje się na chwilowe lub całkowite zaniki sygnału. W programie jest to zauważalne, gdy status urządzenia jest sygnalizowany za pomocą znaku, jest podejrzenie o występowaniu problemów z zasilaniem ( w przypadku, kiedy status urządzenia niezmiennie był sygnalizowany znakiem ). Jednoznacznym symbolem niskiego stanu zasilania jest , co informuje, że poziom naładowania baterii jest równy lub niższy niż 2,5V.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz