poniedziałek, 27 marca 2017

Diagnostyczny podgląd w bazie danych ∴

Czujniki przesyłają dużą ilość informacji do bazy danych, które są niezbędne, aby odczytać za pomocą naszego programu badany przez nie obszar. Jednak oprócz informacji pomiarowych, urządzenia zgłaszają również swój stan w jakim się znajdują. Dzięki nim wiemy dokładnie, o której godzinie "przywitały się" z bazą danych (hello) lub też nie odpowiedziały bazie na jej "pukanie do ich drzwi" (knock). Oczywiście takie informacje wysyłane są również na tym samym poziomie, jak odbywa się to w przypadku danych pomiarowych, co powoduje mieszanie się danych. Przeglądanie nieuporządkowanych danych nie jest wygodne, przez to w oknie bazy danych istnieje możliwość wyświetlenia tylko tych danych, których potrzebujemy.W pierwszym polu oznaczonym na zrzucie ekranowym istnieje możliwość wskazania urządzenia z pośród innych z listy, co powoduje wyświetlenie tylko danych przekazywanych przez wybrany przez nas czujnik.

W drugim polu oznaczonym na zrzucie ekranowym w celu wyświetlenia tylko danych serwisowych należy wybrać opcję sterowanie.Poniżej zostało zaprezentowane okno po ustawieniu każdego z omówionych filtrów. 


Opcje filtrów są od siebie niezależne, dzięki czemu możemy wyświetlić wszystkie dane dotyczące jednego czujnika lub też wyświetlenie danych serwisowych wszystkich czujników bez konieczności wyboru konkretnego urządzenia.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz