poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Wersje oprogramowania urządzeń pomiarowych

Prowadząc pomiary przy pomocy Internetowego Rejestratora Sygnałów oczywiste jest, że w głównym punkcie układu, którym jest jednostka centralna pełniąca funkcję serwera niezbędne jest oprogramowanie pozwalające na pracę z danymi i wykonywanie zadań przez główne urządzenie. Jednak oprogramowanie występuje również w mniejszych urządzeniach (czujnikach) komunikujących się z bazą.
Każde urządzenie w zależności od typu prowadzonych pomiarów oraz rodzaju zasilania posiada określoną wersję zainstalowanego oprogramowania. Wersja oprogramowania ma wpływ m.in na:

  • żywotność baterii,
  • rodzaj przekazywanych danych,
  • sposób przekazywania danych,
  • możliwość automatycznego połączenia po utracie łączności z jednostką centralną lub jej zrestartowaniu,
  • występowanie odstępów między wysyłanymi danymi.
Informacja dotycząca wersji oprogramowania czujnika jest widoczna w programie. Aby sprawdzić wersję oprogramowania zainstalowaną na urządzeniu pomiarowym należy wybrać w module Server urządzenie pomiarowe z listy połączonych urządzeń z jednostką centralną. Po kliknięciu na wybrane urządzenie wyświetlone zostaje okienko z szczegółowymi informacjami, gdzie oprócz informacji dotyczących godziny logowania, resetu ilości otrzymanych wiadomości, wartości napięcia zasilającego znajduje się również ta o numerze wersji oprogramowania czujnika.


Wersja oprogramowania ma duży wpływ nie tylko na rodzaj danych wysyłanych przez urządzenie, ale również na zachowanie urządzenia komunikującego się z bazą.

Szczegółowe znaczenie pól: GITHUB: MetiumIoT - Server


Powrót do:

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz