czwartek, 20 kwietnia 2017

Operatorzy - uprawnienia dla użytkowników programu [?]

Użytkownicy posiadają nadane uprawnienia, które określają do jakich części programu mają dostęp. Domyślnie dostępne są wszystkie funkcje programu (za wyjątkiem tych z części administracyjnej, do której ma tylko dostęp administrator), jednak istnieje możliwość  zmniejszenia dostępu. Taką operację może przeprowadzić tylko administrator, gdyż tylko jego konto posiada dostęp do funkcji z panelu administracyjnego. Głównym celem nadawania uprawnień jest określenie możliwości jakie ma zwykły użytkownik w programie.

Nadawanie uprawnień w Metium odbywa się w oknie listy operatorów, gdzie należy wybrać użytkownika , którego uprawnienia mają zostać zmodyfikowane, a następnie użyć opcję uprawnienia.Po wybraniu przycisku uprawnienia nastąpi wyświetlenie okna, w którym administrator definiuje dostęp dla danego użytkownika.


Użytkownik może posiadać:

  • zdalny dostęp
  • dostęp do bazy danych
  • dostęp do funkcji określonych procedurą.
Przykładem funkcji określonych procedurą jest możliwość wyświetlenia pomiarów na stronie internetowej w formie ramki iframe. W takiej sytuacji niezbędne będzie utworzenie użytkownika, na którego zostanie wywołana procedura wyświetlenia dashboardu z aktualnymi pomiarami.
Szczegóły techniczne dotyczące wyświetlania IRS jako iframe znajdują się na github.com - Wyświetlanie pomiarów na stronie internetowej.

Powrót do:

Nawigacja po programie Metium IRS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz