wtorek, 25 lipca 2017

Nowy "zmysł" w Metium - Detekcja CO2

W ostatnim czasie pracowaliśmy nad nowym urządzeniem, które pozwoli badać kolejny element naszego otoczenia. Tym razem wybór padł na pomiar zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Gaz ten nie jest trujący jednak jego duża zawartość w powietrzu może powodować gorsze samopoczucie u osób znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie występuje takie zjawisko.


Urządzenie, które stworzyliśmy jest niewielkich rozmiarów przez co nie wymaga wydzielenia specjalnego miejsca, a dzięki umieszczeniu w estetycznej obudowie nie niszczy wyglądu otoczenia.

W we wnętrzu obudowy znajduje się:

  • Sensor CO2 ELT S300


  • Moduł sterujący oparty o Raspberry Pi 0 z WIFI


Detektor ma możliwość pracy samodzielnej oraz współpracować z Jednostką centralną systemu IRS. Urządzenie może pracować w temperaturze od -20 st.C do 70 st.C, oraz do zasilania jest niezbędne użycie ładowarki 5V wyposażonej w microUSB.

Jednostką definiującą stężenie CO2 jest liczba części na milion czyli ppm (parts per milion), co powoduje dużą dokładność detekcyjną.

Oczywiście urządzenie znajduje duże zastosowanie m.in. w przemyśle, gdzie istotny jest aspekt wentylacji i przewietrzania hal czy też w miejscach zamkniętych, gdzie organizowane są imprezy masowe bądź duże zgromadzenia tłumu.

Normy CO2 w liczbach:

  • 360 ppm - 400 ppm - zawartość w świeżym powietrzu, 
  • 1000 ppm - górny próg w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie - zgodnie z zaleceniami WHO; powyżej tej wartości odczuwany jest przez człowieka dyskomfort związany z jakością powietrze wpływający na  zmęczenie, brak koncentracji,
  • 5000 ppm - limit dla przemysłu (0,5%),
  • 10000 ppm - wzrost częstotliwości oddychania,
  • 15000 ppm - maksymalne stężenie w specyficznych warunkach pracy (jak np. w łodziach podwodnych),
  • 40000 ppm - zawartość w wydychanym powietrzu (ok. 20 litrów CO2/h)

Prawo

WHO wskazuje, iż progiem granicznym w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie jest poziom CO2 rzędu 1000 ppm. Polskie przepisy określają jedynie najwyższe dopuszczalne stężenie CO2 w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej i wynosi ono odpowiednio: NDS 9000, NDSCh 27000 (chwilowe) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Powrót do:


poniedziałek, 24 lipca 2017

Chmura w praktyce

Pewien czas temu postanowiliśmy sprawdzić praktyczność oraz niezawodność naszego systemu pomiarowego opartego o system Metium IRS.

W tym celu powstały dwa układy pomiarowe czujników, które posiadały swoje jednostki centralne. Układy te zostały zainstalowane w naszym biurze oraz w mieszkaniu jednego z naszych pracowników. Czujniki rozmieszczone w pomieszczeniach oraz na zewnątrz obu lokalizacji mierzyły temperaturę otoczenia.Jednostki centralne gromadziły dane ze swoich czujników co już wcześniej na blogu zostało omówione przy prezentacji istoty działania tego elementu systemu. Dotychczas przeglądanie danych przez oba układy pomiarowe odbywało się oddzielnie co nie jest wygodnym rozwiązaniem szczególnie w przypadkach, gdy chcemy porównać pomiary czujników z oddzielnych układów.


Zniwelowanie tej bariery jest zbieranie danych kilku układów w jednym miejscu. Dzięki programowi IRS znajdującego się na Chmurze istnieje możliwość synchronizacji Chmury z jednostkami centralnymi. Pozwala to na dostęp do danych z dwóch układów posługując się tylko jednym programem. Aby móc korzystać z tego rozwiązania należy przeprowadzić konfigurację związaną z synchronizacją, którą wykonuje się na jednostkach centralnych co zostało poruszone w temacie ostatniego posta.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest ciągłość w zapisie zebranych danych nawet w przypadku przerw w połączeniu z Internetem. Oznacza to, że tworzenie zestawień lub wykresów porównawczych będzie zgodne z rzeczywistymi zapisami.


Powrót do:

Doświadczenia prowadzone z pomocą Metium IRS
Nawigacja po programie Metium IRS