wtorek, 25 lipca 2017

Nowy "zmysł" w Metium - Detekcja CO2

W ostatnim czasie pracowaliśmy nad nowym urządzeniem, które pozwoli badać kolejny element naszego otoczenia. Tym razem wybór padł na pomiar zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Gaz ten nie jest trujący jednak jego duża zawartość w powietrzu może powodować gorsze samopoczucie u osób znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie występuje takie zjawisko.


Urządzenie, które stworzyliśmy jest niewielkich rozmiarów przez co nie wymaga wydzielenia specjalnego miejsca, a dzięki umieszczeniu w estetycznej obudowie nie niszczy wyglądu otoczenia.

W we wnętrzu obudowy znajduje się:

  • Sensor CO2 ELT S300


  • Moduł sterujący oparty o Raspberry Pi 0 z WIFI


Detektor ma możliwość pracy samodzielnej oraz współpracować z Jednostką centralną systemu IRS. Urządzenie może pracować w temperaturze od -20 st.C do 70 st.C, oraz do zasilania jest niezbędne użycie ładowarki 5V wyposażonej w microUSB.

Jednostką definiującą stężenie CO2 jest liczba części na milion czyli ppm (parts per milion), co powoduje dużą dokładność detekcyjną.

Oczywiście urządzenie znajduje duże zastosowanie m.in. w przemyśle, gdzie istotny jest aspekt wentylacji i przewietrzania hal czy też w miejscach zamkniętych, gdzie organizowane są imprezy masowe bądź duże zgromadzenia tłumu.

Normy CO2 w liczbach:

  • 360 ppm - 400 ppm - zawartość w świeżym powietrzu, 
  • 1000 ppm - górny próg w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie - zgodnie z zaleceniami WHO; powyżej tej wartości odczuwany jest przez człowieka dyskomfort związany z jakością powietrze wpływający na  zmęczenie, brak koncentracji,
  • 5000 ppm - limit dla przemysłu (0,5%),
  • 10000 ppm - wzrost częstotliwości oddychania,
  • 15000 ppm - maksymalne stężenie w specyficznych warunkach pracy (jak np. w łodziach podwodnych),
  • 40000 ppm - zawartość w wydychanym powietrzu (ok. 20 litrów CO2/h)

Prawo

WHO wskazuje, iż progiem granicznym w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie jest poziom CO2 rzędu 1000 ppm. Polskie przepisy określają jedynie najwyższe dopuszczalne stężenie CO2 w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej i wynosi ono odpowiednio: NDS 9000, NDSCh 27000 (chwilowe) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Powrót do:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz