poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Kontrola wykonanej pracy - raport

W systemie Metium możliwe jest wykonanie i zapisanie pomiarów zebranych przy użyciu czujników tj. czujnik temperatury, wilgotności, stężenia CO2 i pyłu zawieszonego czy też geofonu. Oprócz możliwości przedstawienia pomiarów istnieje również funkcjonalność, która pozwala wyciągnąć wnioski i zwrócić użytkownikowi istotne dla niego informacje np. w postaci konkretnych liczb zawartych w raporcie.
Na potrzeby przedstawienia tej funkcjonalności zostało wykonane doświadczenie, w którym program Metium zlicza ilość przygotowanych kaw w biurze na podstawie danych zbieranych przez czujnik wilgotności powietrza umieszczony tuż nad czajnikiem elektrycznym.

Oprócz zamontowanego czujnika niezbędne jest również określenie pewnych wartości, o których za chwilę będzie mowa.

Na samym poczatku należy sprawdzić jakie wartości wilgotności powietrza odczutuje czujnik w czasie, gdy woda w czajniku jest gotowana przez co jest uwalniana para wodna oraz kiedy w czajniku nie jest gotowana woda (kiedy pary wodnej brak). Można to sprawdzić zarówno posługując się danymi z bazy danych w Storage jak również wyświetlanymi na Connection.Kiedy zaobserwujemy wartości odnotowane w dwóch stanach czajnika należy przejść do opcji Storage - przejść przez pole Sensor do listy czujników, a następnie przejść do edycji czujnika, którym wykonane zostało badanie.Następnie należy przejść do zakładki parametry, gdzie należy wprowadzić zmiany na podstawie zebranych wcześniej informacji z obserwacji pomiarów.

Na przykładzie wykonanych doświadczeń otrzymane zostały następujące informacje:

  • wilgotność powietrza podczas gotowania wody przekracza wartość 54-56 %RH
  • wilgotność powietrza podczas, gdy woda nie jest gotowana znajduje się poniżej wartości 50 %RH

Wówczas należy uzupełnić pola:

  • work limit wartością 56 dla value2
  • histeresis wartością 2 dla value2


Histereza jest niezbędną wartością, która uwzględnia zjawisko wahania się wartości work limit, czyli momentu kiedy wskazany jest poziom wartości, w którym następuje gotowanie. W tym przypadku została ustalona wartość 2, gdyż możliwe są spadki wartości np. do 54, co mogłoby zaburzyć statystyki raportu pracy, który zostanie wygenerowany.

Po zapisaniu wprowadzonych parametrów, można przejść do wygenerowania raportu pracy.
Wygenerowanie odbywa się przy użyciu opcji Storage - raport pracy, następnie należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowanie zestawienie oraz czujnik wilgotności powietrza z listy.


Na powyższym wydruku widoczna jest nie tylko wielokrotność gotowania wody w czajniku, ale również czas gotowania wody oraz suma całkowita pracy czajnika przygotowującego wodę niezbędną do zaparzenia kawy.

Tematy powiązane:


wtorek, 26 marca 2019

Badanie zjawisk wibroakustycznych za pomocą geofonu

W ostatnim czasie w systemie Metium pojawiła się możliwość zapisów danych rejestrowanych za pomocą geofonu.Zebrane dane umożliwiają na przeprowadzenie analizy w postaci zapisów wibroakustycznych. Sam program Metium uruchomiony z parametrem -recorder umożliwia interpretację oraz prezentację pomiarów, dzięki którym można w łatwy sposób dostrzec zarejestrowane zdarzenia.


Przeprowadzenie badań pomiarów zarejestrowanych przy użyciu geofonu umożliwia sprawdzenie, ustalenie kiedy oraz kto przechodził dalszym lub bliższym otoczeniu czujnika. Takie rozróżnianie jest możliwe dzięki dużej czułości geofonu oraz możliwości zapisu danych w systemie Metium w odstępach czasu liczonych w setnych częściach sekundy!

Takie zastosowanie można również przełożyć na przemysł, gdzie dzięki zbieraniu danych z geofonu zamocowanego do pracującej maszyny pozwala na wykrycie zużuwających się elementów lub awarii bez konieczności montażu wielu czujników w różnych częściach (obszarach) badanej maszyny.