wtorek, 26 marca 2019

Badanie zjawisk wibroakustycznych za pomocą geofonu

W ostatnim czasie w systemie Metium pojawiła się możliwość zapisów danych rejestrowanych za pomocą geofonu.Zebrane dane umożliwiają na przeprowadzenie analizy w postaci zapisów wibroakustycznych. Sam program Metium uruchomiony z parametrem -recorder umożliwia interpretację oraz prezentację pomiarów, dzięki którym można w łatwy sposób dostrzec zarejestrowane zdarzenia.


Przeprowadzenie badań pomiarów zarejestrowanych przy użyciu geofonu umożliwia sprawdzenie, ustalenie kiedy oraz kto przechodził dalszym lub bliższym otoczeniu czujnika. Takie rozróżnianie jest możliwe dzięki dużej czułości geofonu oraz możliwości zapisu danych w systemie Metium w odstępach czasu liczonych w setnych częściach sekundy!

Takie zastosowanie można również przełożyć na przemysł, gdzie dzięki zbieraniu danych z geofonu zamocowanego do pracującej maszyny pozwala na wykrycie zużuwających się elementów lub awarii bez konieczności montażu wielu czujników w różnych częściach (obszarach) badanej maszyny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz