poniedziałek, 6 sierpnia 2018

System kontroli stanu bezpieczników

W Metium został opracowany bezprzewodowy system kontroli bezpieczników. System ten w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań działa niezależnie (nie rejestruje swoich zapisów w programie IRS). Bez zmian pozostał bezprzewodowy sposób komunikacji urządzeń między sobą wykorzystujący pasmo o częstotliwości 868MHz. System kontroli stanu bezpieczników służy do zbiorczej analizy stanu bezpieczników. Składa się z nadajników (sprawdzających jednocześnie stan 3 faz prądu; zasilany bezpośrednio z nich) oraz odbiornika montowanego na szynę DIN. System informuje w przypadku przepalenia się bezpiecznika sygnałem zbiorczym (zwarcie styków przekaźnika w odbiorniku w  chwili wykrycia uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika w dowolnej fazie z dowolnego kontrolowanego przez nadajnik odpływu) oraz świetlnym (każdy nadajnik oraz odbiornik jest wyposażony w diody sygnalizujące stan).
System jest przystosowany do niskiego napięcia, jest porosty w montażu i uruchomieniu. Wystarczy podłączyć przewodami bezpieczniki do nadajnika oraz odbiornik do zasilania i sygnał radiowy będzie już przekazywany/odbierany.

Nadajnik jest to czujnik, ktory jest połączony do obwodu bezpiecznika. Jego funkcją jest wskazanie za pomocą kontrolki STATUS stanu bezpiecznika oraz przesłanie tej samej informacji drogą radiową do odbiornika. W momencie, gdy bezpiecznik nie jest przepalony świeci się zielona kontrolka, natomiast w momencie przepalenia - czerwona.Odbiornik ma za zadanie odebrać sygnał z nadajnika (czujnika) o stanie bezpiecznika, następnie wskazuje za pomocą kontrolek STATUS obecny stan w taki sam sposób jak nadajnik. Dodatkowo urządzenie to może zostać podłączone to innego urządzenia kontrolującego przez co możliwe jest zintegorawnie to z zewnętrznym systemem. Dzięki swojej obudowie może zostać zamocowany na szynie DIN.
Tematy powiązane:

Nawigacja po urządzeniach IRS


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz