poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Kontrola wykonanej pracy - raport

W systemie Metium możliwe jest wykonanie i zapisanie pomiarów zebranych przy użyciu czujników tj. czujnik temperatury, wilgotności, stężenia CO2 i pyłu zawieszonego czy też geofonu. Oprócz możliwości przedstawienia pomiarów istnieje również funkcjonalność, która pozwala wyciągnąć wnioski i zwrócić użytkownikowi istotne dla niego informacje np. w postaci konkretnych liczb zawartych w raporcie.
Na potrzeby przedstawienia tej funkcjonalności zostało wykonane doświadczenie, w którym program Metium zlicza ilość przygotowanych kaw w biurze na podstawie danych zbieranych przez czujnik wilgotności powietrza umieszczony tuż nad czajnikiem elektrycznym.

Oprócz zamontowanego czujnika niezbędne jest również określenie pewnych wartości, o których za chwilę będzie mowa.

Na samym poczatku należy sprawdzić jakie wartości wilgotności powietrza odczutuje czujnik w czasie, gdy woda w czajniku jest gotowana przez co jest uwalniana para wodna oraz kiedy w czajniku nie jest gotowana woda (kiedy pary wodnej brak). Można to sprawdzić zarówno posługując się danymi z bazy danych w Storage jak również wyświetlanymi na Connection.Kiedy zaobserwujemy wartości odnotowane w dwóch stanach czajnika należy przejść do opcji Storage - przejść przez pole Sensor do listy czujników, a następnie przejść do edycji czujnika, którym wykonane zostało badanie.Następnie należy przejść do zakładki parametry, gdzie należy wprowadzić zmiany na podstawie zebranych wcześniej informacji z obserwacji pomiarów.

Na przykładzie wykonanych doświadczeń otrzymane zostały następujące informacje:

  • wilgotność powietrza podczas gotowania wody przekracza wartość 54-56 %RH
  • wilgotność powietrza podczas, gdy woda nie jest gotowana znajduje się poniżej wartości 50 %RH

Wówczas należy uzupełnić pola:

  • work limit wartością 56 dla value2
  • histeresis wartością 2 dla value2


Histereza jest niezbędną wartością, która uwzględnia zjawisko wahania się wartości work limit, czyli momentu kiedy wskazany jest poziom wartości, w którym następuje gotowanie. W tym przypadku została ustalona wartość 2, gdyż możliwe są spadki wartości np. do 54, co mogłoby zaburzyć statystyki raportu pracy, który zostanie wygenerowany.

Po zapisaniu wprowadzonych parametrów, można przejść do wygenerowania raportu pracy.
Wygenerowanie odbywa się przy użyciu opcji Storage - raport pracy, następnie należy wybrać okres, za który ma zostać wygenerowanie zestawienie oraz czujnik wilgotności powietrza z listy.


Na powyższym wydruku widoczna jest nie tylko wielokrotność gotowania wody w czajniku, ale również czas gotowania wody oraz suma całkowita pracy czajnika przygotowującego wodę niezbędną do zaparzenia kawy.

Tematy powiązane:


wtorek, 26 marca 2019

Badanie zjawisk wibroakustycznych za pomocą geofonu

W ostatnim czasie w systemie Metium pojawiła się możliwość zapisów danych rejestrowanych za pomocą geofonu.Zebrane dane umożliwiają na przeprowadzenie analizy w postaci zapisów wibroakustycznych. Sam program Metium uruchomiony z parametrem -recorder umożliwia interpretację oraz prezentację pomiarów, dzięki którym można w łatwy sposób dostrzec zarejestrowane zdarzenia.


Przeprowadzenie badań pomiarów zarejestrowanych przy użyciu geofonu umożliwia sprawdzenie, ustalenie kiedy oraz kto przechodził dalszym lub bliższym otoczeniu czujnika. Takie rozróżnianie jest możliwe dzięki dużej czułości geofonu oraz możliwości zapisu danych w systemie Metium w odstępach czasu liczonych w setnych częściach sekundy!

Takie zastosowanie można również przełożyć na przemysł, gdzie dzięki zbieraniu danych z geofonu zamocowanego do pracującej maszyny pozwala na wykrycie zużuwających się elementów lub awarii bez konieczności montażu wielu czujników w różnych częściach (obszarach) badanej maszyny.


poniedziałek, 6 sierpnia 2018

System kontroli stanu bezpieczników

W Metium został opracowany bezprzewodowy system kontroli bezpieczników. System ten w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań działa niezależnie (nie rejestruje swoich zapisów w programie IRS). Bez zmian pozostał bezprzewodowy sposób komunikacji urządzeń między sobą wykorzystujący pasmo o częstotliwości 868MHz. System kontroli stanu bezpieczników służy do zbiorczej analizy stanu bezpieczników. Składa się z nadajników (sprawdzających jednocześnie stan 3 faz prądu; zasilany bezpośrednio z nich) oraz odbiornika montowanego na szynę DIN. System informuje w przypadku przepalenia się bezpiecznika sygnałem zbiorczym (zwarcie styków przekaźnika w odbiorniku w  chwili wykrycia uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika w dowolnej fazie z dowolnego kontrolowanego przez nadajnik odpływu) oraz świetlnym (każdy nadajnik oraz odbiornik jest wyposażony w diody sygnalizujące stan).
System jest przystosowany do niskiego napięcia, jest porosty w montażu i uruchomieniu. Wystarczy podłączyć przewodami bezpieczniki do nadajnika oraz odbiornik do zasilania i sygnał radiowy będzie już przekazywany/odbierany.

Nadajnik jest to czujnik, ktory jest połączony do obwodu bezpiecznika. Jego funkcją jest wskazanie za pomocą kontrolki STATUS stanu bezpiecznika oraz przesłanie tej samej informacji drogą radiową do odbiornika. W momencie, gdy bezpiecznik nie jest przepalony świeci się zielona kontrolka, natomiast w momencie przepalenia - czerwona.Odbiornik ma za zadanie odebrać sygnał z nadajnika (czujnika) o stanie bezpiecznika, następnie wskazuje za pomocą kontrolek STATUS obecny stan w taki sam sposób jak nadajnik. Dodatkowo urządzenie to może zostać podłączone to innego urządzenia kontrolującego przez co możliwe jest zintegorawnie to z zewnętrznym systemem. Dzięki swojej obudowie może zostać zamocowany na szynie DIN.
Tematy powiązane:

Nawigacja po urządzeniach IRS


wtorek, 15 maja 2018

Czujnik pomiaru zapełnienia zbiornika

W ostatnim czasie w systemie Metium pojawił się czujnik umożliwiający pomiar wilgotności gleby poprzez pomiar pojemności elektrycznej.


Wykorzystując ten sam sposób pomiaru czujnik ten pozwala również określić poziom zapełnienia zbiornika substancją ciekłą bądź sypką. Wskazanie poziomu napełnienia jest w czytelny sposób przedstawione w module Dashboard w aplikacji systemu Metium. Należy określić wartości minimalne oraz maksymalne co pozwala na uzyskanie informacji o opróżnieniu bądź przepełnieniu zbiornika daną substancją.Czujnik można zamontować w 1 z 2 sposobów:

  • wewnątrz zbiornika - zanurzając w substancji tylko część czujnika odpowiedzialną za pomiar,
  • zewnątrz zbiornika - mocując czujnik na zewnętrznej stronie ściany zbiornika.Powiązane z:

poniedziałek, 14 maja 2018

Czujnik pomiaru wilgotności gleby

W systemie Metium pojawił się temat związany z pomiarem wilgotności gleby. Urządzenie mierzące to zjawisko oparto o moduł YL-69, które przedstawione zostało we wcześniejszym poście.
Znalezione obrazy dla zapytania YL-69

Dotychczas czujnik wilgotności gleby wykonywał pomiar rezystancji, która zmieniała się w zależności od zawartości wody w podłożu rośliny. Przeprowadzenie pomiarów oraz badań zachowania czujnika spowodowało ulepszenie konstrukcji ze względu na skróconą żywotność samej sondy pomiarowej. Modernizacja urządzenia opierała się na wykonaniu  pomiaru z wykorzystaniem pojemności elektrycznej przewodnika. Prowadzenie pomiaru wilgotności gleby w ten sposób obniża możliwość wystapienia awarii oraz wagę i wymiary samego urządzenia. Taki czujnik wyposażony w miedziany przewodnik zabezpieczony przed utlenianiem wystarczy umieścić przy mierzonym obszarze (przewodnik powinien zostać umieszczony w całości w glebie).


Powiązane z:wtorek, 3 kwietnia 2018

Metium w ogrodnictwie

W systemie Metium dzięki możliwości podłączenia dużej ilości czujników różnego rodzaju. Poprzez skonfugurowanie zestawu pomiarowego w dowolny sposób, można zestawić ze sobą urządzenia, które sprawdzą się jako system monitorowania np. warunków rozwoju roślin uprawnych w gospodarstwach rolnych, sadach szklarniach i innych miejscach związanych z ogrodnictwem. System Metium skonfigurowany dla tej dziedziny pozwola na kontrolę czynników tj. temperatura, wilgotność gleby i powietrza czy jakość powietrza otoczenia, mających bezpośredni wpływ na rozwój upraw. Dzięki informacją zbieranym oraz prezentowanym przez system, można dostosować czynności pielegnacyjne roślin tak, aby ich rozwój był szybki i prawidłowy.
W skład systemu Metium dla ogrodnictwa wchodzą:

Użytkownik systemu może podłączyć tyle urządzeń pomiarowych ile potrzebuje bez względu na rodzaj mierzonego zjawiska.

Powiązane z:

poniedziałek, 26 marca 2018

Archwizacja pomiarów

W systemie Metium w pamięci jednostki centralnej zbierane są dane, przesyłane przez czujniki w ilościach zależnych od rodzaju urządzenia oraz częstotliwości wysyłania informacji. Po mimo zastosowania dużego nośnika, po dłuższym czasie działania zestawu może nastąpić całkowite wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Aby nie utracić danych oraz dalej móc zbierać nowe dane niezbędne jest zwolnienie miejsca na zainstalowanym nośniku poprzez  przeniesienie danych "historycznych" na inny dysk. W tym celu należy przeprowadzić archiwizację danych.

Wykonanie archiwizacji można wykonać na 2 sposoby

Pobranie danych

Dostępna w module Administracja, gdzie zostaną zarchiwizowane wszystkie dane, które znajdują się na pamięci jednostki centralnej. Wybranie:
- download - pobierane są dane bez pomiarów
- download + załączniki - pobierane są dane z wszystkimi pomiarami

Pobranie pomiarów
Możliwa w module Storage, gdzie archiwizowane są dane z wybranego urządzenia z bieżącej doby (według wybranej daty).


Powrót do: