poniedziałek, 6 sierpnia 2018

System kontroli stanu bezpieczników

W Metium został opracowany bezprzewodowy system kontroli bezpieczników. System ten w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań działa niezależnie (nie rejestruje swoich zapisów w programie IRS). Bez zmian pozostał bezprzewodowy sposób komunikacji urządzeń między sobą wykorzystujący pasmo o częstotliwości 868MHz. System kontroli stanu bezpieczników służy do zbiorczej analizy stanu bezpieczników. Składa się z nadajników (sprawdzających jednocześnie stan 3 faz prądu; zasilany bezpośrednio z nich) oraz odbiornika montowanego na szynę DIN. System informuje w przypadku przepalenia się bezpiecznika sygnałem zbiorczym (zwarcie styków przekaźnika w odbiorniku w  chwili wykrycia uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika w dowolnej fazie z dowolnego kontrolowanego przez nadajnik odpływu) oraz świetlnym (każdy nadajnik oraz odbiornik jest wyposażony w diody sygnalizujące stan).
System jest przystosowany do niskiego napięcia, jest porosty w montażu i uruchomieniu. Wystarczy podłączyć przewodami bezpieczniki do nadajnika oraz odbiornik do zasilania i sygnał radiowy będzie już przekazywany/odbierany.

Nadajnik jest to czujnik, ktory jest połączony do obwodu bezpiecznika. Jego funkcją jest wskazanie za pomocą kontrolki STATUS stanu bezpiecznika oraz przesłanie tej samej informacji drogą radiową do odbiornika. W momencie, gdy bezpiecznik nie jest przepalony świeci się zielona kontrolka, natomiast w momencie przepalenia - czerwona.Odbiornik ma za zadanie odebrać sygnał z nadajnika (czujnika) o stanie bezpiecznika, następnie wskazuje za pomocą kontrolek STATUS obecny stan w taki sam sposób jak nadajnik. Dodatkowo urządzenie to może zostać podłączone to innego urządzenia kontrolującego przez co możliwe jest zintegorawnie to z zewnętrznym systemem. Dzięki swojej obudowie może zostać zamocowany na szynie DIN.
Tematy powiązane:

Nawigacja po urządzeniach IRS


wtorek, 15 maja 2018

Czujnik pomiaru zapełnienia zbiornika

W ostatnim czasie w systemie Metium pojawił się czujnik umożliwiający pomiar wilgotności gleby poprzez pomiar pojemności elektrycznej.


Wykorzystując ten sam sposób pomiaru czujnik ten pozwala również określić poziom zapełnienia zbiornika substancją ciekłą bądź sypką. Wskazanie poziomu napełnienia jest w czytelny sposób przedstawione w module Dashboard w aplikacji systemu Metium. Należy określić wartości minimalne oraz maksymalne co pozwala na uzyskanie informacji o opróżnieniu bądź przepełnieniu zbiornika daną substancją.Czujnik można zamontować w 1 z 2 sposobów:

  • wewnątrz zbiornika - zanurzając w substancji tylko część czujnika odpowiedzialną za pomiar,
  • zewnątrz zbiornika - mocując czujnik na zewnętrznej stronie ściany zbiornika.Powiązane z:

poniedziałek, 14 maja 2018

Czujnik pomiaru wilgotności gleby

W systemie Metium pojawił się temat związany z pomiarem wilgotności gleby. Urządzenie mierzące to zjawisko oparto o moduł YL-69, które przedstawione zostało we wcześniejszym poście.
Znalezione obrazy dla zapytania YL-69

Dotychczas czujnik wilgotności gleby wykonywał pomiar rezystancji, która zmieniała się w zależności od zawartości wody w podłożu rośliny. Przeprowadzenie pomiarów oraz badań zachowania czujnika spowodowało ulepszenie konstrukcji ze względu na skróconą żywotność samej sondy pomiarowej. Modernizacja urządzenia opierała się na wykonaniu  pomiaru z wykorzystaniem pojemności elektrycznej przewodnika. Prowadzenie pomiaru wilgotności gleby w ten sposób obniża możliwość wystapienia awarii oraz wagę i wymiary samego urządzenia. Taki czujnik wyposażony w miedziany przewodnik zabezpieczony przed utlenianiem wystarczy umieścić przy mierzonym obszarze (przewodnik powinien zostać umieszczony w całości w glebie).


Powiązane z:wtorek, 3 kwietnia 2018

Metium w ogrodnictwie

W systemie Metium dzięki możliwości podłączenia dużej ilości czujników różnego rodzaju. Poprzez skonfugurowanie zestawu pomiarowego w dowolny sposób, można zestawić ze sobą urządzenia, które sprawdzą się jako system monitorowania np. warunków rozwoju roślin uprawnych w gospodarstwach rolnych, sadach szklarniach i innych miejscach związanych z ogrodnictwem. System Metium skonfigurowany dla tej dziedziny pozwola na kontrolę czynników tj. temperatura, wilgotność gleby i powietrza czy jakość powietrza otoczenia, mających bezpośredni wpływ na rozwój upraw. Dzięki informacją zbieranym oraz prezentowanym przez system, można dostosować czynności pielegnacyjne roślin tak, aby ich rozwój był szybki i prawidłowy.
W skład systemu Metium dla ogrodnictwa wchodzą:

Użytkownik systemu może podłączyć tyle urządzeń pomiarowych ile potrzebuje bez względu na rodzaj mierzonego zjawiska.

Powiązane z:

poniedziałek, 26 marca 2018

Archwizacja pomiarów

W systemie Metium w pamięci jednostki centralnej zbierane są dane, przesyłane przez czujniki w ilościach zależnych od rodzaju urządzenia oraz częstotliwości wysyłania informacji. Po mimo zastosowania dużego nośnika, po dłuższym czasie działania zestawu może nastąpić całkowite wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Aby nie utracić danych oraz dalej móc zbierać nowe dane niezbędne jest zwolnienie miejsca na zainstalowanym nośniku poprzez  przeniesienie danych "historycznych" na inny dysk. W tym celu należy przeprowadzić archiwizację danych.

Wykonanie archiwizacji można wykonać na 2 sposoby

Pobranie danych

Dostępna w module Administracja, gdzie zostaną zarchiwizowane wszystkie dane, które znajdują się na pamięci jednostki centralnej. Wybranie:
- download - pobierane są dane bez pomiarów
- download + załączniki - pobierane są dane z wszystkimi pomiarami

Pobranie pomiarów
Możliwa w module Storage, gdzie archiwizowane są dane z wybranego urządzenia z bieżącej doby (według wybranej daty).


Powrót do:

środa, 21 marca 2018

Detekcja ruchu i wibracji

W systemie Metium możliwe jest badanie wielu elementów otoczenia. W ostatnim czasie pojawiło się urządzenie, które pozwala wykryć ruch i częstotliwość jego wykonywania. Sensor, o którym mowa oparty jest na płycie głównej, która znajduje się w pozostałych czujnikach systemu Metium, jednak wyposażona jest w sensor umożliwiający detekcję ruchu - akcelerometr. Dzięki temu sensorowi można kontrolować pracę urządzeń, które wytwarzają podczas swojego działania określone wibracje (można wykryć czy urządzenie pracuje prawidłowo i równo) lub ruchliwość zwierzęcia (przez zbadanie ruchów mogące wskazywać na złe samopoczucie lub stan zdrowia).

Urządzenie w całości zostało zamknięte w małej obudowie o wymiarach 35x60x10mm, co pozwala na montaż praktycznie w każdym miejscu przy zachowaniu estetycznego wyglądu. Dodatkowo urządzenie zasilane jest baterią CR2032 o napięciu 3V.

Zebrane przez ten sensor pomiary, można zaprezentować w formie wykresu składającego się z "kafelek" o różnej jasności co pozwala na komfortową i szybką analizę informacji.

Powrót do:

Nawigacja po urządzeniach IRS

piątek, 16 marca 2018

Statystyka czujników

W module Sensor w opcji raporty - statystyka możliwe jest wygenerowanie zestawienia, które pozwala na odczytanie informacji dotyczących stanu urządzeń łączących się z jednostką centralną.

Dzięki temu zestawieniu, można w łatwy sposób diagnozować prawidłowość działania czujników, sprawdzić ilość czujników aktywnych bądź niedziałających.W tabeli znajdują się wszystkie urządzenia, które zostały zarejestrowane w programie. W kolumnach data, knock, hello wyszczególnione są ilości poszczególnych wiadomości dla czujnika. Kolumna rodzaj zawiera informacje na temat statusu urządzenia, jakie zostało ustawione w programie (aktywny, zablokowany). 
Kolumna last data odpowiedzialna jest za informację związaną z pracą danego urządzenia (czy urządzenie działa lub czy nie łączy się z jednostką centralną).

Pod tabelą znajduje się sekcja wyszczególnienie, która pełni funkcję podsumowania, które zlicza ilość czujników/danych segregując według widocznych na zestawieniu kategorii.

Powrót do:

czwartek, 15 marca 2018

Wykres Spectrum

W module Chart pojawił się nowy sposób prezentacji zebranych danych w postaci graficznej. Możliwe jest przy wykorzystaniu wykresu Spectrum zaprezentować w formie "kafelek" zebrane dane np. za pomocą czujnika odpowiedzialnego za detekcję ruchu (akcelerometr). Pozwala to na łatwe odczytanie momentu oraz charakteru ruchu odczytany przez czujnik.


Jak widać na powyższym zrzucie ekranowym możemy dostrzec dane o dużych wartościach oznaczone zostały ciemnym kolorem, natomiast mniejsze - jasnym odcieniem szarości.

Powrót do: