czwartek, 8 czerwca 2017

Podłączenie systemu Metium IRS do chmury ∴

System Metium IRS oprócz komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, a jednostką centralną daje możliwość przekazania zapisów na inne urządzenie magazynujące większe ilości danych, czyli inaczej na Chmurę.
Działanie systemu Metium w trybie chmurowym pozwala na zapisywanie danych z kilku urządzeń w jednym miejscu, a także umożliwia dojście do danych pomiarowych z zewnątrz nawet w przypadkach, gdy brak możliwości połączenia z Jednostką Centralną Metium.

Takie rozwiązanie ponadto pozwala to na budowanie zestawień porównawczych czujników łączących się oddzielnie z jednostkami centralnymi.

Aby móc skorzystać z tego udogodnienia w systemie Metium IRS należy skonfigurować połączenie jednostki centralnej z serwerem chmurowym. Opis konfiguracji został przedstawiony na github.com - Podłączenie systemu pomiarowego do Chmury ustawienia Proxy .

Poniższy schemat wizualizuje połączenie jednostek centralnych z Chmurą.


Na schemacie zostały przedstawione warianty konfiguracji (prawidłowo HOST 1 i HOST 2, nieprawidłowo HOST 3). W przypadku Hosta 3 brak zaznaczonych opcji zdalny dostęp i remote request skutkuje brakiem połączenia z serwerem chmurowym i zaznaczone czerwoną ramką sensory w Chmurze nie będą posiadały zapisów w bazie serwera.

Powrót do:

piątek, 2 czerwca 2017

Łączność czujników z jednostką centralną - kanały w programie IRS Metium ∴

W systemie Metium IRS czujniki potrafią się komunikować z jednostką centralną na określonym kanale. Definiowanie drogi łączności pozwala na pracę kilku jednostek centralnych znajdujących się w pobliżu siebie i przypisanie do nich określonych czujników. Dzięki temu mamy umożliwioną stabilną pracę tych urządzeń oraz wyeliminowanie problemów wynikających z połączeniem się jednego czujnika z kilkoma jednostkami centralnymi.

W programie Metium istnieje możliwość wyboru kanału radia jednostki centralnej. Aby wybrać określony kanał należy przejść do modułu Administracja opcja Konfiguracja, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego.


W zaznaczonej części zrzutu z programu Metium należy dokonać selekcji kanału, na którym ma działać nasza jednostka centralna. Program umożliwia na ustawienie radia na 1 z 4 dostępnych kanałów.
Wybranie określonego kanału spowoduje pojawienie się sensorów (czujników) z tego samego kanału, który został wybrany dla naszej jednostki centralnej.

Powrót do:

Nawigacja po programie Metium IRS