piątek, 2 czerwca 2017

Łączność czujników z jednostką centralną - kanały w programie IRS Metium ∴

W systemie Metium IRS czujniki potrafią się komunikować z jednostką centralną na określonym kanale. Definiowanie drogi łączności pozwala na pracę kilku jednostek centralnych znajdujących się w pobliżu siebie i przypisanie do nich określonych czujników. Dzięki temu mamy umożliwioną stabilną pracę tych urządzeń oraz wyeliminowanie problemów wynikających z połączeniem się jednego czujnika z kilkoma jednostkami centralnymi.

W programie Metium istnieje możliwość wyboru kanału radia jednostki centralnej. Aby wybrać określony kanał należy przejść do modułu Administracja opcja Konfiguracja, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego.


W zaznaczonej części zrzutu z programu Metium należy dokonać selekcji kanału, na którym ma działać nasza jednostka centralna. Program umożliwia na ustawienie radia na 1 z 4 dostępnych kanałów.
Wybranie określonego kanału spowoduje pojawienie się sensorów (czujników) z tego samego kanału, który został wybrany dla naszej jednostki centralnej.

Powrót do:

Nawigacja po programie Metium IRS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz