wtorek, 30 maja 2017

Storage - generowanie zestawień ∴

W module Database programu IRS oprócz podglądu danych wyświetlanych w formie listy istnieje również możliwość wygenerowania zestawień w formie tabeli informacji, które interesują użytkownika. Aby przejść do utworzenia określonego zestawienia należy w wybrać w opcji Zestawienia rodzaj dokumentu.Zestawienie kartoteka 


Zestawienie Kartoreka pozwala na wygenerowanie zestawienia poprzez wyselekcjonowanie wybranych danych oraz określeniu okresu czasu jakiego ma dotyczyć zestawienie. Po zaznaczeniu [v] typu informacji i zatwierdzeniu przyciskiem Start zostanie wygenerowany dokument z informacjami jakie zostały wybrane. W tym zestawieniu nie są uwzględniane zapisy serwisowe (knock, hello).


Wygenerowane zestawienie:


Zestawienie okresowe

Zestawienie okresowe pozwala na szybkie wygenerowanie danych dotyczących wartości zmierzonych oraz napięcia z określonego czasu.Podgląd wygenerowanego zestawienia.Zestawienie błędów 


Zestawienie błędów pozwala na utworzenie zestawienia, które zawiera informacje dotyczące zapisów w bazie świadczących o niskim stanie zasilania, zanikach sygnału urządzeń lub opisujących przekroczenia zakresów pomiarowych. Pozwala  zdiagnozować problemy i pozwala na ich rozwiązanie.
Aby wygenerować to zestawienie należy określić okres oraz urządzenie, którego ma dotyczyć dokument.


Na podglądzie omawianego zestawienia wyszczególnione są uwagi z uwzględnieniem dokładnego czasu ich wystąpienia.Zestawienie pracy

Zestawienie pracy pozwala na utworzenie dokumentu, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące czasu pracy czujnika oraz jego procentowy udział w danym czasie. Generowanie przebiega w podobny sposób jak we wcześniej omówionym zestawieniu.


Zestawienie serwisowe

Generowanie zestawienia serwisowego przebiega podobnie jak w przypadku tworzenia zestawienia kartoteka. Aby utworzyć je należy wybrać rodzaj określonych informacji jakie powinny się znaleźć na zestawieniu.

Różnica pomiędzy kartoteką, a zestawieniem serwisowym występuje przy wartościach jakie są zebrane do zestawienia. W zestawieniu serwisowym, w przeciwieństwie do zestawienia kartoteka, znajdują się tylko wartości diagnostyczne (knock, hello), natomiast wartości pomiarowe są pominięte.Dzięki wygenerowaniu zestawień w programie użytkownik ma możliwość w wygodny sposób monitorować zapisy czujników oraz kontrolować ich prawidłowe działanie.

Powrót do:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz