wtorek, 29 sierpnia 2017

Connection - stan urządzeń w systemie Metium [?]

Connection jest modułem, gdzie wyświetlana jest lista czujników. Zawiera informacje tj.:
 1. Status w postaci symbolu - zielony - aktywny / czerwony - nieaktywny
  Zobacz: Statusy urządzeń
 2. Nazwa urządzenia - urządzenia są definiowane w opcji: Sensor - lista urządzeń
 3. Wartość (Value) - wartość pomiaru (podawana w jednostkach odpowiednich dla urządzenia np temperatura, wilgotność itd. )
 4. Napięcie (VCC) - pojawia się po kliknięciu w nagłówek Value - wartości napięcia źródeł zasilania.
  Zobacz: Objawy słabego zasilania w sensorach
 5. Wykresy - wyświetlane są na podstawie danych pochodzących z ostatniej doby.
Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście czujników wyświetlona zostaje okno opisu z podstawowymi informacjami tj.:
 • MAC - adres MAC urządzenia,
 • ADDR - adres nadany urządzeniu przez program,
 • VCC - napięcie źródła zasilania,
 • RSSI - siła sygnału.
Kliknięcie małej ikony w oknie opisu powoduje wygenerowanie wykresu dla wybranego czujnika.

Możliwe jest ustawienie systemu, by wysyłane zostały wiadomości o przekroczeniu wartości pomiarów lub ich braku 
Zobacz: Wysyłanie alertów pocztą elektroniczną.

Tematy powiązane:
Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w Metium

Sensor - lista urządzeń [?]

Moduł Sensor to lista czujników (sensorów) podłączonych do systemu. Na liście możliwe jest dopisanie nowego / edycja sensora, gdzie bazie zapisywane są dane:
 • dane opisujące sensor: nazwa, MAC-adres, wyświetlana ikona,
 • parametry danego sensora, mające wpływ na interpretację danych pomiarowych - w szczególności jego gatunek, 
 • dopuszczalne wartości minimalne i maksymalne pomiarów - ich przekroczenie jest sygnalizowane w systemie,
 • interwał wykonywania pomiarów (co sekundę, minutę itp.),
 • status (czy aktywny).


Możliwe jest również wykonanie zestawień:
 • wydruk listy sensorów - w opcji raporty - wydruk,
 • wydruk zarejestrowanych pomiarów - w opcji raporty - okresowy.
Aktywne sensory pojawiają się w opcji Connection  oraz Dashboard.

Storage - baza zapisów w systemie Metium [?]

Storage jest modułem, który zawiera wszystkie zapisy danych przesyłanych przez urządzenia.


Filtr według sensora

W module Storage istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów znajdujących się w bazie danych dotyczących wyłącznie określonego sensora (czujnika) poprzez wybranie go w filtrze znajdującym się na listą zapisów bazy.


Wyświetlanie zapisów serwisowych

W module Storage istnieje możliwość wyświetlenia tylko zapisów serwisowych ( hello, knock ) poprzez wybranie w filtrze opcji sterowanie ( opcja znajduje się w dolnej części okna poniżej listy zapisów w bazie ).
Zobacz: Diagnostyczny podgląd zapisów w bazie

Zestawienia i wydruki

Możliwe jest uzyskanie zestawień w postaci tabelarycznej. 
Zobacz: Generowanie zestawień

piątek, 18 sierpnia 2017

Wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości krytycznych ∴

Oprócz monitorowania pomiarów przez system Metium, ważne jest otrzymanie informacji na temat zjawisk związanych ze stanem pomiarów oraz samego czujnika. Użytkownik, pomimo możliwości przeglądania pomiarów w dowolnym momenci,e nie jest w stanie zauważyć anomalii jakie mogą zdarzyć się podczas jego "nieobecności" w programie.

Rozwiązaniem tego problemu jest dostarczanie wiadomości krytycznych, tj. przekroczenie ustalonych zakresów pomiarowych lub awarie urządzeń, za pośrednictwem poczty elektronicznej.Aby uruchomić opcję otrzymywania powiadomień należy w module Sensor przejść do edycji urządzenia.


W oknie należy przejść do wybrania Opiekuna urządzenia.Wybierając opiekuna należy przejść do jego edycji w celu uzupełnienia pola dotyczącego adresu mailowego, na który mają być dostarczane wiadomości krytyczne. Należy pamiętać o skonfigurowanie danych dotyczący serwera mailowego, z którego wiadomości mają być wysyłane. W tym przypadku należy wybrać opcję Administration -Setup, a następnie skonfigurować poprzez wypełnienie zaznaczonych pól parametrami poczty.Po skonfigurowaniu w przedstawiony sposób programu, wiadomości informujące o przekroczeniu zakresu, bądź awarii urządzenia powinny być przesyłane na adres podany w oknie opiekuna.

Oprócz otrzymywania powiadomień za pomocą poczty elektronicznej istnieje również komunikacja poprzez wiadomości SMS otrzymywane na telefon. Aby uruchomić tą funkcję należy skonfigurować dane serwera, który będzie odpowiedzialny za wysyłanie tych wiadomości.Należy również pamiętać o dopisaniu numeru telefonu w edycji opiekuna przypisanego czujnikowi.

Zobacz też:


Powrót do:


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Rozwój badań powietrza - Czujnik pomiaru jakości powietrza

W ostatnim czasie postanowiliśmy dopracować nowe zmysły systemu IRS, które pozwalają zmierzyć zjawiska, które występują w powietrzu jakie nas otacza. We wcześniejszym poście przedstawiliśmy czujnik pomiaru zawartości dwutlenku węgla (CO2) jednak powietrze zawiera wiele innych substancji, które wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz na funkcjonowanie różnego rodzaju urządzeń przemysłowych.

Kolejnym elementem wchodzącym w skład powietrza są często występujące cząstki stałe
Cząstki stałe są to bardzo drobne zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, które ze względu na swoje rozmiary nie są zauważalne (w przypadku występowania w małej ilości), przez co trudno zmierzyć ich dokładne stężenie. 
Aby dokładnie określić ilość zawartych cząstek stałych w powietrzu możemy się posłużyć czujnikiem, który pracuje w systemie IRS na podobnej zasadzie jak w przypadku czujnika pomiaru stężenia CO2.

O sensorze

Czujnik jakości powietrza WINSEN-ZH03A, zwanym również czujnikiem pyłu zawieszonego umożliwia zmierzyć zawartość zanieczyszczeń znajdujących się w mierzonej przestrzeni, pozwala na detekcję gazów PM1.0, PM2.5, PM10, a przeprowadzony pomiar jest podawany w mikrogramach na metr szcześcienny (ug/m3)Wspomniany czujnik współpracuje z głównym modułem opartym o Raspberry PI 3 lub Orange PI tworząc autonomiczne urządzenie systemu IRS


Temperatura otoczenia w jakim może znajdować się czujnik mieści się w przedziale od -10 st.C do 40 st.C, natomiast zasilanie niezbędne do działania tego urządzenia to 5V, które podawane przy użyciu sieciowego zasilacza microUSB. Ważne jest również to, aby nie narażać czujnika na pracę w miejscach, gdzie panuje duża wilgotność! Dokładność pomiarowa sensora przewidziana jest na 3 lata, dzięki czemu użytkownik przez ten okres nie musi obawiać się o urządzenie.

Prototyp naszego urządzenia mierzącego jakoś powietrza opartego o Orange PI:Powrót do: