wtorek, 29 sierpnia 2017

Storage - baza zapisów w systemie Metium [?]

Storage jest modułem, który zawiera wszystkie zapisy danych przesyłanych przez urządzenia.


Filtr według sensora

W module Storage istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów znajdujących się w bazie danych dotyczących wyłącznie określonego sensora (czujnika) poprzez wybranie go w filtrze znajdującym się na listą zapisów bazy.


Wyświetlanie zapisów serwisowych

W module Storage istnieje możliwość wyświetlenia tylko zapisów serwisowych ( hello, knock ) poprzez wybranie w filtrze opcji sterowanie ( opcja znajduje się w dolnej części okna poniżej listy zapisów w bazie ).
Zobacz: Diagnostyczny podgląd zapisów w bazie

Zestawienia i wydruki

Możliwe jest uzyskanie zestawień w postaci tabelarycznej. 
Zobacz: Generowanie zestawień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz