środa, 24 maja 2017

Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w pomiarach ∴

Na płycie czołowej programu Metium, znajdują się informacje dotyczące m.in. statusu urządzeń oraz bieżących pomiarów przedstawionych w formie liczbowej oraz graficznej (dotyczą pomiarów z ostatnich 24h). Oprócz wymienionych funkcji istnieje również możliwość sygnalizowania wartości, które nie znajdują się w przedziale wartości ustawionego w module Sensor dla wybranego czujnika.

Gdy pomiar znajduje się w przedziale, na płycie czołowej wartość jest zapisana w kolorze czarnym.W przypadku, gdy pomiar znajduje się poza zakresem, wartość jest prezentowana na czerwono.


Sygnalizowanie przekroczeń wartości ma również miejsce w module Chart. W sytuacji kiedy zostanie przekroczony zakres, diagram półokrągły staje się czarny, natomiast diagram paskowy czerwony.

Diagramy, w których nastąpiło przekroczenie zakresu.
Diagramy, w których wartość znajduje się w zakresie.
Powrót do:

Zobacz też:
Sensor - jak dodawać nowe urządzenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz