czwartek, 8 czerwca 2017

Podłączenie systemu Metium IRS do chmury ∴

System Metium IRS oprócz komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, a jednostką centralną daje możliwość przekazania zapisów na inne urządzenie magazynujące większe ilości danych, czyli inaczej na Chmurę.
Działanie systemu Metium w trybie chmurowym pozwala na zapisywanie danych z kilku urządzeń w jednym miejscu, a także umożliwia dojście do danych pomiarowych z zewnątrz nawet w przypadkach, gdy brak możliwości połączenia z Jednostką Centralną Metium.

Takie rozwiązanie ponadto pozwala to na budowanie zestawień porównawczych czujników łączących się oddzielnie z jednostkami centralnymi.

Aby móc skorzystać z tego udogodnienia w systemie Metium IRS należy skonfigurować połączenie jednostki centralnej z serwerem chmurowym. Opis konfiguracji został przedstawiony na github.com - Podłączenie systemu pomiarowego do Chmury ustawienia Proxy .

Poniższy schemat wizualizuje połączenie jednostek centralnych z Chmurą.


Na schemacie zostały przedstawione warianty konfiguracji (prawidłowo HOST 1 i HOST 2, nieprawidłowo HOST 3). W przypadku Hosta 3 brak zaznaczonych opcji zdalny dostęp i remote request skutkuje brakiem połączenia z serwerem chmurowym i zaznaczone czerwoną ramką sensory w Chmurze nie będą posiadały zapisów w bazie serwera.

Powrót do:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz