piątek, 16 marca 2018

Statystyka czujników

W module Sensor w opcji raporty - statystyka możliwe jest wygenerowanie zestawienia, które pozwala na odczytanie informacji dotyczących stanu urządzeń łączących się z jednostką centralną.

Dzięki temu zestawieniu, można w łatwy sposób diagnozować prawidłowość działania czujników, sprawdzić ilość czujników aktywnych bądź niedziałających.W tabeli znajdują się wszystkie urządzenia, które zostały zarejestrowane w programie. W kolumnach data, knock, hello wyszczególnione są ilości poszczególnych wiadomości dla czujnika. Kolumna rodzaj zawiera informacje na temat statusu urządzenia, jakie zostało ustawione w programie (aktywny, zablokowany). 
Kolumna last data odpowiedzialna jest za informację związaną z pracą danego urządzenia (czy urządzenie działa lub czy nie łączy się z jednostką centralną).

Pod tabelą znajduje się sekcja wyszczególnienie, która pełni funkcję podsumowania, które zlicza ilość czujników/danych segregując według widocznych na zestawieniu kategorii.

Powrót do:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz