czwartek, 6 kwietnia 2017

Statusy urządzeń pośredniczących w przesyłaniu danych ∴

W module Server na liście urządzeń połączonych z serwerem można również odczytać informację na temat rodzaju pośrednictwa danego urządzenia w przesyłaniu danych, która jest podawana w postaci statusu. Wyświetlenie takiej informacji odbywa się w pierwszej kolumnie listy urządzeń podłączonych z serwerem. Sygnalizowany status posiada 3 warianty:


  • Pierwszy z nich - jest domyślny - to brak uczestnictwa w pośrednictwie przesyłu danych. Taki status jest rozpoznawany po braku wyświetlanego symbolu w kolumnie statusowej.
  • Drugi - ustawiany jest w module Spot - to transmiter, czyli urządzenie uczestniczy w transmisji danych między innym czujnikiem a serwerem. Taki status można rozpoznać po symbolu.
  • Trzeci ze statusów - również ustawiany w module Spot - to steering, czyli urządzenie, które jest odpowiedzialne z przekierowywanie sygnałów wysyłanych przez inne urządzenie do bazy. Ten status jest oznaczany symbolem 
Ponadto ustawienie statusu transmiter i steering można odczytać w okienku, które jest wyświetlane po kliknięciu w urządzenie znajdujące się na liście serwera.
Steering
Transmiter

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz