środa, 19 kwietnia 2017

Logowanie do programu IRS

Logowanie do programu Metium odbywa się w taki sposób jak w przypadku wielu innych programów. Jest to niezbędny element, ponieważ pozwala na dostęp do programu tylko zarejestrowanym użytkownikom, a ponadto można ustalić uprawnienia każdemu, aby wybrany użytkownik miał dostęp tylko do wybranych treści.
Oczywiście należy wspomnieć, że jak każdy program musi również posiadać użytkownika mającego dostęp do wszystkich opcji (również do nadawania uprawnień), czyli administratora


Zakładanie konta administratora


Konto administratora powstaje w wyniku pierwszego logowania w programie, w którym nie ma zarejestrowanego żadnego użytkownika. W celu założenia konta administracyjnego należy (nie wypełniając pól Email i hasło) kliknąć przycisk zaloguj, co spowoduje wyświetlenie okna, w którym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło użytkownika (administratora). W oknie, które się pojawiło należy nadać nazwę użytkownikowi - login oraz wpisać hasło. Po uzupełnieniu pól należy zapisać dotychczasową pracę przy użyciu przycisku zatwierdź.


Po dokonaniu zapisu nastąpi przekierowanie do strony logowania gdzie należy wprowadzić w pola odpowiednie nazwy, aby zalogować się na założone konto administratora.

Zakładanie konta użytkownika


Założenie konta "zwykłego" użytkownika odbywa się w oknie lista operatorów (należy zalogować się na konto administratora). W module administration należy wybrać opcję operatorzy, co skutkuje pojawieniem się okna z listą operatorów. W oknie tym należy dodać użytkownika poprzez funkcję dopisz, które wywoła okno operator, gdzie należy wypełnić odpowiednie pole nazwą


Nadanie hasła użytkownikowi odbywa się w oknie profil. Jego wywołanie następuje po przyciśnięciu przycisku profil znajdującego się z prawej strony okna listy operatorów. 


Powrót do:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz