czwartek, 2 lutego 2017

Słowem podsumowania

Tworząc sieć urządzeń, które służą do zbierania różnych informacji z naszego otoczenia, niezależnie czy mierzymy temperaturę powietrza, gorącej wody w termosie czy też wilgotność ziemi w naszych roślinach, ważnym elementem jest miejsce, gdzie wszystkie dane możemy zebrać w postaci "dziennika". W takim miejscu dane przechowywane byłyby w czytelny dla nas sposób, gdzie moglibyśmy wybrać interesujące nas informacje odczytane przez nasze czujniki lub też dowiedzieć się, co się z nimi działo w określonym czasie. Oczywiście, nie każdy z nas preferuje odczyt samych liczb z tabel i chciałby zobaczyć w graficzny sposób dane odczytane z otoczenia np. tworząc na podstawie zebranych danych wykres z wybranego okresu, który umożliwi dostrzec ewentualne różnice w pomiarach.


 


Takim "dziennikiem", który umożliwi nam prowadzenie takich zapisów oraz zaprezentowanie zbieranych informacji jest IRS Madar. Dzięki temu programowi możemy zarządzać urządzeniami pomiarowymi i definiować sposób zgłaszania danych. Co ważne,  powinniśmy mieć dostęp do tych informacji z dowolnego miejsca, dlatego też z programu można korzystać używając przeglądarki internetowej, co zwiększa swobodę sprawdzenia pomiarów jakie wykonały nasze urządzenia.




Podsumowując omówiony temat możemy stwierdzić, że oprócz sprzętu ważnym elementem przy prowadzeniu pomiarów jest oprogramowanie, które pozwala na uporządkowanie i prezentację zbieranych danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz