poniedziałek, 13 lutego 2017

Porównanie pomiarów czujników w różnych warunkach.

Wykonując pomiary urządzeniami DS18B20 chcieliśmy sprawdzić, czy na prawidłowość wyników ma wpływ otoczenie, w którym znajduje się moduł czujnika. Aby to sprawdzić, posłużyliśmy się trzema, identycznymi urządzeniami, które mierzyły temperaturę wody oraz powietrza.


  • Czujnik temp A1 prowadził pomiar wody w naczyniu znajdującej się na zewnątrz biura. Urządzenie w całości zostało umieszczone za oknem.
  • Czujnik temp 2 również mierzył temperaturę tego samego obiektu co temp A1, ale moduł tego urządzenia został umieszczony wewnątrz biura, gdzie panuje temperatura ok 25 st.C.
  • Czujnik temp A5 został umieszczony w ten sam sposób, co temp 2, jednak jego celem pomiarowym była temperatura powietrza za oknem.


Powyżej zostało przedstawione w jaki sposób zostały wykonane badania.
Głównym celem tego doświadczenia, było porównanie wyników pomiarowych czujników temp A1 oraz temp 2. Na zdjęciu widoczne jest w jakich warunkach znajdowały się moduły naszych urządzeń. Ze względu na niską temperaturę za oknem czujnik temp A5 pozwalał na monitorowanie temperatury na zewnątrz po to, aby móc sprawdzić czy ma ona wpływ na różnice pomiarowe. Badania przeprowadziliśmy na przestrzeni trzech dni, aby sprawdzić wytrzymałość modułu na warunki atmosferyczne.

Temperatura powietrza odnotowana przez urządzenie temp A5 w programie IRS Madar mieściła się w przedziale -7 st.C do 0 st.C, co wpływało na zamarzanie wody znajdującej się w naczyniu.

Temperatura czujnika temp A1 znajdowała się w przedziale od -2 st.C do 7 st.C , a temp 2 od -2,5 st.C do 7 st.C. co oznacza, że wyniki pomiarowe są bardzo porównywalne. Przedziały urządzeń zostały ustalone na podstawie danych znajdujących się w bazie danych programu IRS Madar.


Wyniki przedstawione na koniec badania pokazują, że temperatura odnotowana przez temp A1 i temp 2 są bardzo zbliżone, a różnica występująca w pomiarach (ok. 0,5 st.C ) może zostać potraktowana jako dopuszczalna. Podsumowując całe badanie, możemy stwierdzić, iż otoczenie, w którym znajduje się moduł urządzenia nie ma wpływu na odczyt pomiarów. Co ważne, urządzenie znajdujące się za oknem nie uległo uszkodzeniu jakie mogłoby powstać na wskutek ujemnej temperatury powietrza, przez co urządzenie może dalej posłużyć nam do pomiarów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz