wtorek, 21 lutego 2017

Rodzaje anten i zasięg

Dla urządzeń wykonujących pomiary oprócz dokładności wyników, istotnym elementem jest łączność pomiędzy czujnikami a bazą, która otrzymuje informacje. Zbierane dane przesyłane są drogą bezprzewodową, dlatego też ważne jest, aby sygnał pomiędzy urządzeniami był trwały. W celu zachowania odpowiedniej łączności wymagane jest zastosowanie anten. Urządzenie bez jakiejkolwiek anteny jest narażone na częste przerwy w sygnale na niewielkiej odległości. 

Zastosowanie anteny zwiększa trwałość sygnału, przez co urządzenie może znajdować się w większej odległości od bazy nie tracąc w diametralny sposób sygnału.

W programie Metium siła sygnału jest monitorowana i istnieje możliwość sprawdzenia jakość sygnału dla określonego urządzenia. W module Server jest tabela, w której w kolumnie RSSI znajduje się informacja o sile sygnału podawana w decybelometrach (dBm).


Dla celów porównawczych, nasze urządzenia urządzenia zostały wyposażone w anteny różnego typu:

Antena czipowa
utrzymuje sygnał na dużych odległościach, jednak w przypadku przeszkód tj. grubsza ściana lub strop sygnał jest zakłócany,


Antena płytkowa
skutecznie utrzymuje siłę sygnału,  pomimo przeszkód i dużej odległości utrzymuje łączność,


Antena pionowa
popularna w urządzeniach WiFi, skuteczność porównywalna jak dla anteny płytkowej,


Antena "drut"
antena o prostej budowie i niższej skuteczności w porównaniu z powyższymi antenami.


Brak anteny w urządzeniu pomiarowym ogranicza jego pracę do krótkich odległości oraz obszaru o znikomym występowaniu przeszkód i zakłóceń. Dlatego też w przypadku, gdy miejscem pracy urządzenia jest np. hala produkcyjna, niezbędne jest zastosowanie anteny spełniającej odpowiednie wymagania.

Powrót do:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz