czwartek, 16 lutego 2017

Server [?]

Urządzenia, które służą nam do wykonywania pomiarów współpracują z programem Metium za pośrednictwem serwera. Umożliwia przechowywanie danych dotyczących odczytów pomiarów, informacji na temat kondycji urządzeń oraz zarządzanie danymi jak również samymi urządzeniami za pomocą zainstalowanego oprogramowania.


Powyżej przedstawiona została zakładka Serwer pochodząca z programu Metium.  W oknie znajduje się lista urządzeń, które są połączone z serwerem. Dane przechowywane w tabeli dotyczą parametrów związanych ze stanem połączenia. W tabeli znajdują się kolumny:

 • Spot - znajduje się tu nazwa nadana urządzeniu,
 • Connection - informuje o statusie podłączenia urządzenia,
 • RSSI - zawiera informacje na temat zasięgu odbieranego przez serwer,
 • Last time - godzina ostatniego pomiaru,
 • Call - ilość wysłanych danych,
 • MAC - zawiera adres MAC urządzenia,
 • VCC - posiada dane na temat napięcia baterii urządzenia
 • Frame - zawiera adres bramki, przez którą łączy się urządzenie,
 • Device - zawiera nazwę modelu urządzenia pomiarowego.
Wybierając urządzenie z listy, wyświetlane są informacje w małym okienku. Znajdują się tu szczegółowe informacje o czujniku: 
 • Name - nazwa nadana urządzeniu,
 • MAC - adres MAC urządzenia,
 • Logon - godzina ostatniego logowania [liczba logowań],
 • Deconnect - godzina ostatniego przerwanego połączenia [ liczba przerwanych połączeń], 
 • Send RSSI - siła sygnału dla wysyłanych danych [dBm]
 • Rec RSSI -  siła sygnału dla zapisu danych [dBm]
 • Adress - adres połączenia urządzenia z serwerem,
 • Messages - liczba otrzymanych/nieotrzymanych wiadomości, 
 • VCC - napięcie zasilania urządzenia podane w woltach [V],
 • Mode - interwał przesyłania danych,
 • Version - wersja oprogramowania urządzania.
Patrz: Statusy urządzeń podłączonych do serwera


Powrót do:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz