piątek, 17 lutego 2017

Dashboard - prezentacja danych i konfiguracja [?]

W programie Metium  znajduje się moduł Dashboard, który pozwala na monitorowanie bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Przekazane dane są prezentowane nie tylko w postaci zwykłych liczb, a po kliknięciu w opcję Graph również jako diagramy, które są wygodnym rozwiązaniem dla wzrokowców. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość dostrzec czy dany pomiar mieści się w określonym przedziale, czyli prościej mówiąc - czy jest w normie.


Ponadto przedział diagramu może zostać ustawiony przez użytkownika na potrzeby pomiarowe. Aby zmienić przedział na diagramie należy w module Spot wybrać urządzenie z listy, a następnie przejść do edycji.


Następnie należy w edycji wybrać zakładkę value i wpisać w pola odpowiednie wartości.


Po zatwierdzeniu diagram będzie wyświetlał dane tylko w ustalonym zakresie.


W praktyce moduł Dashboard pozwala na szybkie podjęcie działań, aby zapobiec na przykład uszkodzenia sprzętu na linii produkcyjnej, gdy temperatura urządzenia, powietrza lub cieczy znajduje się poza zakresami diagramów czyli jest zbyt wysoka lub zbyt niska. 

Powrót do:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz