wtorek, 22 grudnia 2015

Wireless Mesh Network


Wireless Mesh Network - co to jest

Topologia sieci kratowej (mesh network) umożliwia zestawianie połączeń między odległymi węzłami sieci, które nie mogą wymieniać danych bezpośrednio między sobą. W tym celu używane są węzły pośrednie, przekazujące pakiety danych dalej, tworząc tym samym sieć stałych połączeń między poszczególnymi punktami sieci kratowej. Każdy kolejny węzeł komunikuje się z węzłami sąsiednimi aż do momentu, gdy pakiet zostanie dostarczony do miejsca docelowego. Wyróżnia się dwie podstawowe topologie sieci kratowych: pełna krata (full mesh), w której każdy węzeł jest podłączony do każdego innego w sieci, oraz częściowa krata (partial mesh), w której węzły przyłączone są do ograniczonej liczby węzłów sąsiednich. Dynamicznie konfigurowane sieci kratowe mogą wymieniać ruch sieciowy między kolejnymi węzłami (punktami dostępowymi), tworząc sieć bezprzewodowych połączeń każdy z każdym.
[Żródło: http://www.itwadministracji.pl/numery/sierpien-2012/wireless-mesh-network.html

Okiem laika
Realnym problemem stała się odległość / problemy komunikacyjne pomiędzy urządzeniami - dlatego trzeba było opracować protokół przesyłu danych do serwera wykorzystujący sąsiednie urządzenia. Idea jest oczywiście znana - używany jednak powszechnie protokół jak IEEE 802.11s był za bardzo rozbudowany - powstał więc własny ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz