czwartek, 28 września 2017

Testowanie wysyłki wiadomości E-mail i SMS

Program IRS Metium oprócz możliwości otrzymywania wiadomości krytycznych na temat urządzeń pomiarowych drogą E-mail oraz SMS pozwala na również na sprawdzenie poprawności konfiguracji poprzez wysyłanie wiadomości testowej.

Aby dokonać kontroli wysyłki wiadomości informujących o przekroczeniach należy przejść do opcji Administracja - Operatorzy.  W oknie listy operatorów należy wybrać jedną z pozycji  (użytkownika), a następnie wybrać opcję Test.                                                                                           

Po wybraniu tej opcji jest możliwość wybrania testu wysyłki wiadomości E-mail bądź SMS. Po przeprowadzeniu tej czynności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości.W przypadku braku wystąpienia powyższego komunikatu jest to informacja o niepowodzeniu wysyłki wiadomości. Zapis tego zdarzenia zostaje zarejestrowany w pliku error.log, którego podgląd jest dostępny w programie IRS w opcji Administracja - Log. W chwili występowania niepowodzenia wysyłki testowej należy dokładnie sprawdzić ustawienia konfiguracyjne w opcji Administracja - Konfiguracja oraz w edycji operatora skontrolować poprawność e-mail oraz numeru telefonu.

Powrót do:

wtorek, 26 września 2017

Operatorzy [?]

Program IRS posiada rozbudowaną funkcjonalność, dzięki czemu użytkownik oprócz przeglądania danych zbieranych przez urządzenia pomiarowe ma możliwość prowadzenia edycji i konfiguracji dotyczących zarówno programu jak i przesyłania danych z czujników. Ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie systemu, niezbędne jest określenie odpowiednich uprawnień dostępowych dla użytkownika. Taką konfigurację można przeprowadzić w oknie Operatorzy.W tym oknie znajduję się lista użytkowników (operatorów), którzy posiadają dostęp do programu. Poprzez przycisk Dopisz można utworzyć nowych użytkowników lub edytować już istniejących przez wykorzystanie opcji Edycja. Pierwszy z operatorów pełni rolę administratora systemu, a jego konto powstaje podczas pierwszego uruchomienia programu IRS i zalogowania się.


Niezbędnymi polami, które należy uzupełnić są:

 • login,
 • pełna nazwa,
 • telefon komórkowy (potrzebny dla wiadomości krytycznych),
 • e-mail (potrzebny dla wiadomości krytycznych).
Aby utworzyć hasło dla użytkownika należy zaznaczyć wybraną pozycję z listy operatorów, a następnie przejść do opcji Profil.Następną czynnością jest wypełnienie pól hasło oraz powtórz hasło w celu potwierdzenia poprawności.


Po skonfigurowaniu użytkownika należy przejść do nadaniu mu odpowiednich uprawnień. W tym celu należy wybrać go z listy operatorów, a następnie wybrać opcję uprawnienia.


Poprzez zaznaczenie wybranych modułów zostaje ograniczony dostęp do nich dla modyfikowanego użytkownika.

Powrót do:


środa, 20 września 2017

Konfiguracja [?]

Opcja Konfiguracja jest niezbędnym elementem programu, który umożliwia wprowadzenie odpowiednich ustawień wpływających na działanie systemu pomiarowego.


W powyższym oknie istnieje możliwość skonfigurowania:
Powrót do:wtorek, 29 sierpnia 2017

Connection - stan urządzeń w systemie Metium [?]

Connection jest modułem, gdzie wyświetlana jest lista czujników. Zawiera informacje tj.:
 1. Status w postaci symbolu - zielony - aktywny / czerwony - nieaktywny
  Zobacz: Statusy urządzeń
 2. Nazwa urządzenia - urządzenia są definiowane w opcji: Sensor - lista urządzeń
 3. Wartość (Value) - wartość pomiaru (podawana w jednostkach odpowiednich dla urządzenia np temperatura, wilgotność itd. )
 4. Napięcie (VCC) - pojawia się po kliknięciu w nagłówek Value - wartości napięcia źródeł zasilania.
  Zobacz: Objawy słabego zasilania w sensorach
 5. Wykresy - wyświetlane są na podstawie danych pochodzących z ostatniej doby.
Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście czujników wyświetlona zostaje okno opisu z podstawowymi informacjami tj.:
 • MAC - adres MAC urządzenia,
 • ADDR - adres nadany urządzeniu przez program,
 • VCC - napięcie źródła zasilania,
 • RSSI - siła sygnału.
Kliknięcie małej ikony w oknie opisu powoduje wygenerowanie wykresu dla wybranego czujnika.

Możliwe jest ustawienie systemu, by wysyłane zostały wiadomości o przekroczeniu wartości pomiarów lub ich braku 
Zobacz: Wysyłanie alertów pocztą elektroniczną.

Tematy powiązane:
Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w Metium

Sensor - lista urządzeń [?]

Moduł Sensor to lista czujników (sensorów) podłączonych do systemu. Na liście możliwe jest dopisanie nowego / edycja sensora, gdzie bazie zapisywane są dane:
 • dane opisujące sensor: nazwa, MAC-adres, wyświetlana ikona,
 • parametry danego sensora, mające wpływ na interpretację danych pomiarowych - w szczególności jego gatunek, 
 • dopuszczalne wartości minimalne i maksymalne pomiarów - ich przekroczenie jest sygnalizowane w systemie,
 • interwał wykonywania pomiarów (co sekundę, minutę itp.),
 • status (czy aktywny).


Możliwe jest również wykonanie zestawień:
 • wydruk listy sensorów - w opcji raporty - wydruk,
 • wydruk zarejestrowanych pomiarów - w opcji raporty - okresowy.
Aktywne sensory pojawiają się w opcji Connection  oraz Dashboard.

Storage - baza zapisów w systemie Metium [?]

Storage jest modułem, który zawiera wszystkie zapisy danych przesyłanych przez urządzenia.


Filtr według sensora

W module Storage istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów znajdujących się w bazie danych dotyczących wyłącznie określonego sensora (czujnika) poprzez wybranie go w filtrze znajdującym się na listą zapisów bazy.


Wyświetlanie zapisów serwisowych

W module Storage istnieje możliwość wyświetlenia tylko zapisów serwisowych ( hello, knock ) poprzez wybranie w filtrze opcji sterowanie ( opcja znajduje się w dolnej części okna poniżej listy zapisów w bazie ).
Zobacz: Diagnostyczny podgląd zapisów w bazie

Zestawienia i wydruki

Możliwe jest uzyskanie zestawień w postaci tabelarycznej. 
Zobacz: Generowanie zestawień

piątek, 18 sierpnia 2017

Wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości krytycznych ∴

Oprócz monitorowania pomiarów przez system Metium, ważne jest otrzymanie informacji na temat zjawisk związanych ze stanem pomiarów oraz samego czujnika. Użytkownik, pomimo możliwości przeglądania pomiarów w dowolnym momenci,e nie jest w stanie zauważyć anomalii jakie mogą zdarzyć się podczas jego "nieobecności" w programie.

Rozwiązaniem tego problemu jest dostarczanie wiadomości krytycznych, tj. przekroczenie ustalonych zakresów pomiarowych lub awarie urządzeń, za pośrednictwem poczty elektronicznej.Aby uruchomić opcję otrzymywania powiadomień należy w module Sensor przejść do edycji urządzenia.


W oknie należy przejść do wybrania Opiekuna urządzenia.Wybierając opiekuna należy przejść do jego edycji w celu uzupełnienia pola dotyczącego adresu mailowego, na który mają być dostarczane wiadomości krytyczne. Należy pamiętać o skonfigurowanie danych dotyczący serwera mailowego, z którego wiadomości mają być wysyłane. W tym przypadku należy wybrać opcję Administration -Setup, a następnie skonfigurować poprzez wypełnienie zaznaczonych pól parametrami poczty.Po skonfigurowaniu w przedstawiony sposób programu, wiadomości informujące o przekroczeniu zakresu, bądź awarii urządzenia powinny być przesyłane na adres podany w oknie opiekuna.

Oprócz otrzymywania powiadomień za pomocą poczty elektronicznej istnieje również komunikacja poprzez wiadomości SMS otrzymywane na telefon. Aby uruchomić tą funkcję należy skonfigurować dane serwera, który będzie odpowiedzialny za wysyłanie tych wiadomości.Należy również pamiętać o dopisaniu numeru telefonu w edycji opiekuna przypisanego czujnikowi.

Zobacz też:


Powrót do: