środa, 8 listopada 2017

2 w 1, czyli czujnik temperatury i wilgotności powietrza

W systemie Metium do tej pory możliwe było prowadzenie pomiaru temperatury otoczenia za pomocą urzadzenia wyposażonego w sensor DS18B20, który mierzy temperaturę z dokładnością do 1/10 części.

 

W układzie pomiarowym Metium pojawiło się jednak nowe urządzenie wyposażone w sensor SHT31, które oprócz prowadzenia pomiarów i rejestrowania temperatury potrafi również określić poziom wilgotności w powietrzu. 


Określenie temperatury podobnie jak w przypadku dotychczas wykorzystywanego czujnika DS18B20 jest tak samo dokładne, a pomiar wilgotności mierzony w procentach (%) również odzwierciedla precyzyjnie stan rzeczywisty. Charakter pomiarów prowadzonych przez nowe urzadzenie wymaga zamknięcie zestawu pomiarowego w obudowie pozwalającej swobodny przepływ powietrze w jej wnętrzu.


Oczywiście, zastosowany został ten sam sposób zasilania jak w przypadku wcześniejszego czujnika temperatury o napieciu 3V podawanego z baterii 2xAA lub CR2032. 

Powrót do:czwartek, 28 września 2017

Testowanie wysyłki wiadomości E-mail i SMS

Program IRS Metium oprócz możliwości otrzymywania wiadomości krytycznych na temat urządzeń pomiarowych drogą E-mail oraz SMS pozwala na również na sprawdzenie poprawności konfiguracji poprzez wysyłanie wiadomości testowej.

Aby dokonać kontroli wysyłki wiadomości informujących o przekroczeniach należy przejść do opcji Administracja - Operatorzy.  W oknie listy operatorów należy wybrać jedną z pozycji  (użytkownika), a następnie wybrać opcję Test.                                                                                           

Po wybraniu tej opcji jest możliwość wybrania testu wysyłki wiadomości E-mail bądź SMS. Po przeprowadzeniu tej czynności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości.W przypadku braku wystąpienia powyższego komunikatu jest to informacja o niepowodzeniu wysyłki wiadomości. Zapis tego zdarzenia zostaje zarejestrowany w pliku error.log, którego podgląd jest dostępny w programie IRS w opcji Administracja - Log. W chwili występowania niepowodzenia wysyłki testowej należy dokładnie sprawdzić ustawienia konfiguracyjne w opcji Administracja - Konfiguracja oraz w edycji operatora skontrolować poprawność e-mail oraz numeru telefonu.

Powrót do:

wtorek, 26 września 2017

Operatorzy [?]

Program IRS posiada rozbudowaną funkcjonalność, dzięki czemu użytkownik oprócz przeglądania danych zbieranych przez urządzenia pomiarowe ma możliwość prowadzenia edycji i konfiguracji dotyczących zarówno programu jak i przesyłania danych z czujników. Ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie systemu, niezbędne jest określenie odpowiednich uprawnień dostępowych dla użytkownika. Taką konfigurację można przeprowadzić w oknie Operatorzy.W tym oknie znajduję się lista użytkowników (operatorów), którzy posiadają dostęp do programu. Poprzez przycisk Dopisz można utworzyć nowych użytkowników lub edytować już istniejących przez wykorzystanie opcji Edycja. Pierwszy z operatorów pełni rolę administratora systemu, a jego konto powstaje podczas pierwszego uruchomienia programu IRS i zalogowania się.


Niezbędnymi polami, które należy uzupełnić są:

 • login,
 • pełna nazwa,
 • telefon komórkowy (potrzebny dla wiadomości krytycznych),
 • e-mail (potrzebny dla wiadomości krytycznych).
Aby utworzyć hasło dla użytkownika należy zaznaczyć wybraną pozycję z listy operatorów, a następnie przejść do opcji Profil.Następną czynnością jest wypełnienie pól hasło oraz powtórz hasło w celu potwierdzenia poprawności.


Po skonfigurowaniu użytkownika należy przejść do nadaniu mu odpowiednich uprawnień. W tym celu należy wybrać go z listy operatorów, a następnie wybrać opcję uprawnienia.


Poprzez zaznaczenie wybranych modułów zostaje ograniczony dostęp do nich dla modyfikowanego użytkownika.

Powrót do:


środa, 20 września 2017

Konfiguracja [?]

Opcja Konfiguracja jest niezbędnym elementem programu, który umożliwia wprowadzenie odpowiednich ustawień wpływających na działanie systemu pomiarowego.


W powyższym oknie istnieje możliwość skonfigurowania:
Powrót do:wtorek, 29 sierpnia 2017

Connection - stan urządzeń w systemie Metium [?]

Connection jest modułem, gdzie wyświetlana jest lista czujników. Zawiera informacje tj.:
 1. Status w postaci symbolu - zielony - aktywny / czerwony - nieaktywny
  Zobacz: Statusy urządzeń
 2. Nazwa urządzenia - urządzenia są definiowane w opcji: Sensor - lista urządzeń
 3. Wartość (Value) - wartość pomiaru (podawana w jednostkach odpowiednich dla urządzenia np temperatura, wilgotność itd. )
 4. Napięcie (VCC) - pojawia się po kliknięciu w nagłówek Value - wartości napięcia źródeł zasilania.
  Zobacz: Objawy słabego zasilania w sensorach
 5. Wykresy - wyświetlane są na podstawie danych pochodzących z ostatniej doby.
Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście czujników wyświetlona zostaje okno opisu z podstawowymi informacjami tj.:
 • MAC - adres MAC urządzenia,
 • ADDR - adres nadany urządzeniu przez program,
 • VCC - napięcie źródła zasilania,
 • RSSI - siła sygnału.
Kliknięcie małej ikony w oknie opisu powoduje wygenerowanie wykresu dla wybranego czujnika.

Możliwe jest ustawienie systemu, by wysyłane zostały wiadomości o przekroczeniu wartości pomiarów lub ich braku 
Zobacz: Wysyłanie alertów pocztą elektroniczną.

Tematy powiązane:
Sygnalizowanie przekroczonego zakresu w Metium

Sensor - lista urządzeń [?]

Moduł Sensor to lista czujników (sensorów) podłączonych do systemu. Na liście możliwe jest dopisanie nowego / edycja sensora, gdzie bazie zapisywane są dane:
 • dane opisujące sensor: nazwa, MAC-adres, wyświetlana ikona,
 • parametry danego sensora, mające wpływ na interpretację danych pomiarowych - w szczególności jego gatunek, 
 • dopuszczalne wartości minimalne i maksymalne pomiarów - ich przekroczenie jest sygnalizowane w systemie,
 • interwał wykonywania pomiarów (co sekundę, minutę itp.),
 • status (czy aktywny).


Możliwe jest również wykonanie zestawień:
 • wydruk listy sensorów - w opcji raporty - wydruk,
 • wydruk zarejestrowanych pomiarów - w opcji raporty - okresowy.
Aktywne sensory pojawiają się w opcji Connection  oraz Dashboard.

Storage - baza zapisów w systemie Metium [?]

Storage jest modułem, który zawiera wszystkie zapisy danych przesyłanych przez urządzenia.


Filtr według sensora

W module Storage istnieje możliwość wyodrębnienia zapisów znajdujących się w bazie danych dotyczących wyłącznie określonego sensora (czujnika) poprzez wybranie go w filtrze znajdującym się na listą zapisów bazy.


Wyświetlanie zapisów serwisowych

W module Storage istnieje możliwość wyświetlenia tylko zapisów serwisowych ( hello, knock ) poprzez wybranie w filtrze opcji sterowanie ( opcja znajduje się w dolnej części okna poniżej listy zapisów w bazie ).
Zobacz: Diagnostyczny podgląd zapisów w bazie

Zestawienia i wydruki

Możliwe jest uzyskanie zestawień w postaci tabelarycznej. 
Zobacz: Generowanie zestawień