wtorek, 3 kwietnia 2018

Metium w ogrodnictwie

W systemie Metium dzięki możliwości podłączenia dużej ilości czujników różnego rodzaju. Poprzez skonfugurowanie zestawu pomiarowego w dowolny sposób, można zestawić ze sobą urządzenia, które sprawdzą się jako system monitorowania np. warunków rozwoju roślin uprawnych w gospodarstwach rolnych, sadach szklarniach i innych miejscach związanych z ogrodnictwem. System Metium skonfigurowany dla tej dziedziny pozwola na kontrolę czynników tj. temperatura, wilgotność gleby i powietrza czy jakość powietrza otoczenia, mających bezpośredni wpływ na rozwój upraw. Dzięki informacją zbieranym oraz prezentowanym przez system, można dostosować czynności pielegnacyjne roślin tak, aby ich rozwój był szybki i prawidłowy.
W skład systemu Metium dla ogrodnictwa wchodzą:

Użytkownik systemu może podłączyć tyle urządzeń pomiarowych ile potrzebuje bez względu na rodzaj mierzonego zjawiska.

Powiązane z:

poniedziałek, 26 marca 2018

Archwizacja pomiarów

W systemie Metium w pamięci jednostki centralnej zbierane są dane, przesyłane przez czujniki w ilościach zależnych od rodzaju urządzenia oraz częstotliwości wysyłania informacji. Po mimo zastosowania dużego nośnika, po dłuższym czasie działania zestawu może nastąpić całkowite wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Aby nie utracić danych oraz dalej móc zbierać nowe dane niezbędne jest zwolnienie miejsca na zainstalowanym nośniku poprzez  przeniesienie danych "historycznych" na inny dysk. W tym celu należy przeprowadzić archiwizację danych.

Wykonanie archiwizacji można wykonać na 2 sposoby

Pobranie danych

Dostępna w module Administracja, gdzie zostaną zarchiwizowane wszystkie dane, które znajdują się na pamięci jednostki centralnej. Wybranie:
- download - pobierane są dane bez pomiarów
- download + załączniki - pobierane są dane z wszystkimi pomiarami

Pobranie pomiarów
Możliwa w module Storage, gdzie archiwizowane są dane z wybranego urządzenia z bieżącej doby (według wybranej daty).


Powrót do:

środa, 21 marca 2018

Detekcja ruchu i wibracji

W systemie Metium możliwe jest badanie wielu elementów otoczenia. W ostatnim czasie pojawiło się urządzenie, które pozwala wykryć ruch i częstotliwość jego wykonywania. Sensor, o którym mowa oparty jest na płycie głównej, która znajduje się w pozostałych czujnikach systemu Metium, jednak wyposażona jest w sensor umożliwiający detekcję ruchu - akcelerometr. Dzięki temu sensorowi można kontrolować pracę urządzeń, które wytwarzają podczas swojego działania określone wibracje (można wykryć czy urządzenie pracuje prawidłowo i równo) lub ruchliwość zwierzęcia (przez zbadanie ruchów mogące wskazywać na złe samopoczucie lub stan zdrowia).

Urządzenie w całości zostało zamknięte w małej obudowie o wymiarach 35x60x10mm, co pozwala na montaż praktycznie w każdym miejscu przy zachowaniu estetycznego wyglądu. Dodatkowo urządzenie zasilane jest baterią CR2032 o napięciu 3V.

Zebrane przez ten sensor pomiary, można zaprezentować w formie wykresu składającego się z "kafelek" o różnej jasności co pozwala na komfortową i szybką analizę informacji.

Powrót do:

Nawigacja po urządzeniach IRS

piątek, 16 marca 2018

Statystyka czujników

W module Sensor w opcji raporty - statystyka możliwe jest wygenerowanie zestawienia, które pozwala na odczytanie informacji dotyczących stanu urządzeń łączących się z jednostką centralną.

Dzięki temu zestawieniu, można w łatwy sposób diagnozować prawidłowość działania czujników, sprawdzić ilość czujników aktywnych bądź niedziałających.W tabeli znajdują się wszystkie urządzenia, które zostały zarejestrowane w programie. W kolumnach data, knock, hello wyszczególnione są ilości poszczególnych wiadomości dla czujnika. Kolumna rodzaj zawiera informacje na temat statusu urządzenia, jakie zostało ustawione w programie (aktywny, zablokowany). 
Kolumna last data odpowiedzialna jest za informację związaną z pracą danego urządzenia (czy urządzenie działa lub czy nie łączy się z jednostką centralną).

Pod tabelą znajduje się sekcja wyszczególnienie, która pełni funkcję podsumowania, które zlicza ilość czujników/danych segregując według widocznych na zestawieniu kategorii.

Powrót do:

czwartek, 15 marca 2018

Wykres Spectrum

W module Chart pojawił się nowy sposób prezentacji zebranych danych w postaci graficznej. Możliwe jest przy wykorzystaniu wykresu Spectrum zaprezentować w formie "kafelek" zebrane dane np. za pomocą czujnika odpowiedzialnego za detekcję ruchu (akcelerometr). Pozwala to na łatwe odczytanie momentu oraz charakteru ruchu odczytany przez czujnik.


Jak widać na powyższym zrzucie ekranowym możemy dostrzec dane o dużych wartościach oznaczone zostały ciemnym kolorem, natomiast mniejsze - jasnym odcieniem szarości.

Powrót do:

środa, 8 listopada 2017

2 w 1, czyli czujnik temperatury i wilgotności powietrza

W systemie Metium do tej pory możliwe było prowadzenie pomiaru temperatury otoczenia za pomocą urzadzenia wyposażonego w sensor DS18B20, który mierzy temperaturę z dokładnością do 1/10 części.

 

W układzie pomiarowym Metium pojawiło się jednak nowe urządzenie wyposażone w sensor SHT31, które oprócz prowadzenia pomiarów i rejestrowania temperatury potrafi również określić poziom wilgotności w powietrzu. 


Określenie temperatury podobnie jak w przypadku dotychczas wykorzystywanego czujnika DS18B20 jest tak samo dokładne, a pomiar wilgotności mierzony w procentach (%) również odzwierciedla precyzyjnie stan rzeczywisty. Charakter pomiarów prowadzonych przez nowe urzadzenie wymaga zamknięcie zestawu pomiarowego w obudowie pozwalającej swobodny przepływ powietrze w jej wnętrzu.


Oczywiście, zastosowany został ten sam sposób zasilania jak w przypadku wcześniejszego czujnika temperatury o napieciu 3V podawanego z baterii 2xAA lub CR2032. 

Powrót do:czwartek, 28 września 2017

Testowanie wysyłki wiadomości E-mail i SMS

Program IRS Metium oprócz możliwości otrzymywania wiadomości krytycznych na temat urządzeń pomiarowych drogą E-mail oraz SMS pozwala na również na sprawdzenie poprawności konfiguracji poprzez wysyłanie wiadomości testowej.

Aby dokonać kontroli wysyłki wiadomości informujących o przekroczeniach należy przejść do opcji Administracja - Operatorzy.  W oknie listy operatorów należy wybrać jedną z pozycji  (użytkownika), a następnie wybrać opcję Test.                                                                                           

Po wybraniu tej opcji jest możliwość wybrania testu wysyłki wiadomości E-mail bądź SMS. Po przeprowadzeniu tej czynności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysłaniu wiadomości.W przypadku braku wystąpienia powyższego komunikatu jest to informacja o niepowodzeniu wysyłki wiadomości. Zapis tego zdarzenia zostaje zarejestrowany w pliku error.log, którego podgląd jest dostępny w programie IRS w opcji Administracja - Log. W chwili występowania niepowodzenia wysyłki testowej należy dokładnie sprawdzić ustawienia konfiguracyjne w opcji Administracja - Konfiguracja oraz w edycji operatora skontrolować poprawność e-mail oraz numeru telefonu.

Powrót do: