wtorek, 29 sierpnia 2017

Sensor - lista urządzeń [?]

Moduł Sensor to lista czujników (sensorów) podłączonych do systemu. Na liście możliwe jest dopisanie nowego / edycja sensora, gdzie bazie zapisywane są dane:
  • dane opisujące sensor: nazwa, MAC-adres, wyświetlana ikona,
  • parametry danego sensora, mające wpływ na interpretację danych pomiarowych - w szczególności jego gatunek, 
  • dopuszczalne wartości minimalne i maksymalne pomiarów - ich przekroczenie jest sygnalizowane w systemie,
  • interwał wykonywania pomiarów (co sekundę, minutę itp.),
  • status (czy aktywny).


Możliwe jest również wykonanie zestawień:
  • wydruk listy sensorów - w opcji raporty - wydruk,
  • wydruk zarejestrowanych pomiarów - w opcji raporty - okresowy.
Aktywne sensory pojawiają się w opcji Connection  oraz Dashboard.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz